Παρακαλούμε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στο πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου Πατρών eggrafes.upatras.gr πρέπει να είναι αποκλειστικά σε μορφή pdf, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών https://www.upatras.gr/foitites/protoeteis/ilektroniki-engrafi/

 

Σε διαφορετική περίπτωση η διαδικασία εγγραφής σας δε μπορεί να ολοκληρωθεί.