Οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο 9ο Εξάμηνο  Σπουδών με εισαγωγή από το 2019 και μετά μπορούν να προβούν σε δήλωση μαθημάτων μέσω του www.progress.upatras.gr από σήμερα 05-01-2023 έως και τις 11 Ιανουαρίου 2024.

Προσοχή!!!!!!!! Αφορά μόνο φοιτητές/τριες Πανεπιστημίου Πατρών, όχι φοιτητές/τριες πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας καθώς  και φοιτητές/τριες από ένταξη πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.