Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει δοθεί παράταση της ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων για το Βραβείο Β. Ξανθόπουλου-Στ. Πνευματικού στον τομέα των Επιστημών της Ζωής.

ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2023

https://www.forth.gr/el/content/Vassilis-Xanthopoulos–Stephanos-Pnevmatikos-Award.60/