Το Τμήμα μας συμμετέχει με μια σειρά από άλλα Ιδρύματα κάθε χρόνο σε Summer School Λογοθεραπείας.

Φέτος διεξάγεται στο University of Malta.

Δύνανται να συμμετέχουν φοιτητές 4ου έτους και άνω με πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής.

Έχει δημιουργηθεί “μάθημα” στο eclass με τίτλο Summer School 2024 για όσους ενδιαφέρονται για πληροφορίες.