Η Ιταλική κυβέρνηση, με σκοπό την ανάδειξη της ιταλικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, χορηγεί για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 υποτροφίες εκμάθησης ιταλικής γλώσσας σε φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων καθώς και σεμινάρια κατάρτισης σε καθηγητές ιταλικής γλώσσας.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων υπάρχουν στα παρακάτω έγγραφα.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή υπόδειξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα.

  1. 2619_2_2023_GRECIA_Nome_Università
  2. 2619_2_2023_GRECIA_Nome_Università
  3. 2619-3_2023_GRECIA_Nome_Università
  4. Prot.355 – Nota verbale e allegati v