«_Σε συνέχεια της προσπάθειας του Ιδρύματος για την εγγραφή των αποφοίτων του στο Δίκτυο Αποφοίτων:

https://alumni.upatras.gr/, σας υπενθυμίζουμε ότι η εγγραφή μπορεί να γίνει ως εξής:_

                * _Είτε ο ίδιος ο απόφοιτος εγγράφεται ηλεκτρονικά https://alumni.upatras.gr/register/_

                * _Είτε συμπληρώνει  τη συνημμένη αίτηση και __την αποστέλλει ηλεκτρονικά στη γραμματεία του Τμήματος. Η γραμματεία συγκεντρώνει τις αιτήσεις και τις διαβιβάζει στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Εκδηλώσεων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής. ___

_Η εγγραφή στο Δίκτυο Αποφοίτων είναι προαιρετική._ _Προστασία προσωπικών δεδομένων_ _Επισημαίνεται ότι: _

_- μετά από την επιτυχημένη εγγραφή των αιτούντων στο κοινωνικό δίκτυο αποφοίτων, το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Εκδηλώσεων δεν αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που αναγράφονται στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ισκεφθούν το σύνδεσμο:

https://www.upnet.gr/symmorfosi-me-to-geniko-kanonismo-prostasias-dedomenon/_

_- οι αιτούντες μπορούν να διαγραφούν από το δίκτυο αποφοίτων, οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν, στέλνοντας __email__διαγραφής στο __panen@upatras.gr__  Οι παραπάνω πληροφορίες, αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αναγράφονται και στην επισυναπτόμενη αίτηση» _

ΔΙΕΥΘ ΓΡΑΜΜ ΚΑΙ ΑΚΑΔ ΔΟΜΩΝ