Πρόεδρος Τμήματος

Νικόλαος Τρίμμης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Λογοπαθολογία – Ακοολογία
Τηλ: (+30) 2610 962809, Email: nicktrimmis@upatras.gr

 

Γραμματεία Τμήματος

Γραμματεία Email: sltsecr@upatras.gr

Προισταμένη Τμήματος

  • Λαμπροπούλου Ανδριάνα (Αναπλ. Προισταμένη), Τηλ: (+30) 2610 962801-804, Email: nanlampr@geology.upatras.gr

Διοικητικό Προσωπικό Γραμματείας

  • Μαυροειδής Βασίλειος, Τηλ: (+30) 2610 962802, Email: vmavco@upatras.gr
  • Μακρή Παναγιώτα, Τηλ: (+30) 2610 962896, Email: makrip@upatras.gr
  • Παπανικολοπούλου Παναγιώτα, Τηλ: (+30) 2610 962803, Email: papanag@upatras.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τμήμα Λογοθεραπείας
Πανεπιστημιούπολη 26504, Ρίο
Πάτρα

 

Ωράριο Εξυπηρέτησης φοιτητων
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 10:00 – 13:00

                                           

 

Χάρτης Σημείων Προσβασιμότητας Πανεπιστημίου Πατρών

Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Πατρών