Το Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών, σε μία προσπάθεια ενίσχυσης των κοινωνικών και επιστημονικών δεσμών μεταξύ των αποφοίτων και του Τμήματος, και προσβλέποντας στην ανατροφοδότηση που αναμένεται να προκύψει από τα στοιχεία της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους, καλεί τους απόφοιτους όλων των Προγραμμάτων Σπουδών να συμμετάσχουν στη βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί μέσα από αυτόν τον ιστότοπο.

Μέσα από αυτό το δίκτυο, και με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των συμμετεχόντων, το Τμήμα θα ενημερώνει για τις κάθε είδους δραστηριότητες που διεξάγει, συμβάλλοντας στην ίδρυση ενός δικτύου συνεργασίας των αποφοίτων μεταξύ τους και με το Τμήμα. Όπως αναφέρεται και στην αίτηση που θα συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους, τα στοιχεία θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του δικτύου και μόνο, με σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 και του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 137/29.8.2019).

Οι απόφοιτοι με πτυχίο του Πανεπιστημίου Πατρών θα πρέπει να κάνουν εγγραφή
 και στον Ιστότοπο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Αίτηση για εγγραφή στο Δίκτυο Αποφοίτων του Τμήματος Λογοθεραπείας

 

Οι απόφοιτοι από 1.9.2004 και μεταγενέστερα μπορούν να λαμβάνουν πιστοποιητικά τίτλου σπουδών μόνο για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και μέσω gov.gr.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΣΩ GOV.GR