Ο σκοπός του εργαστηρίου ακοολογίας είναι η αξιολόγηση της ακοής σε παιδιά και ενήλικες καλύπτοντας τις ανάγκες εκπαίδευσης των φοιτητών.

Στα παιδιά, η ακοή αποτελεί τη φυσική οδό ανάπτυξης του λόγου και της ομιλίας και οποιαδήποτε διαταραχή της ακοής πρέπει να ανιχνεύεται νωρίς και να αντιμετωπίζεται κατάλληλα με ακουστικά βαρηκοΐας, κοχλιακά εμφυτεύματα, βοηθητικές ακουστικές συσκευές, φαρμακευτική αγωγή και χειρουργείο. Όσο νωρίτερα αντιμετωπιστεί η βαρηκοΐα, τόσο λιγότερες οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη του λόγου, της ομιλίας, της μάθησης και της επικοινωνίας.Παιδάκι που εκδηλώνει τη χαρά του

Επίσης, κάποια παιδιά ενώ παρουσιάζουν φυσιολογική οξύτητα της ακοής, μπορεί να πάσχουν από μια δυσκολία της ακοής που ονομάζεται «Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας» με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες. Τα παιδιά αυτά χρειάζονται αξιολόγηση της κεντρικής ακουστικής οδού και αντιμετώπιση με κατάλληλες μεθόδους.

Στους ενήλικες η βαρηκοΐα προκαλεί αρκετά προβλήματα στην καθημερινή επικοινωνία τους και μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικά συναισθήματα με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ποιότητα της ζωής τους.

Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τρίμμης Νικόλαος,
PhD CCC A/SLP

Email: nicktrimmis@upatras.gr
Τηλ: (+30) 2610 962809