Το Eιιδικό Τεχνικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) του Τμήματος Λογοθεραπείας αποτελείται από τους:


Φωτεινή Μπόκαρη

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, MSc
Ειδικό Τεχνικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Τηλ: (+30) 2610 962812
Εmail: fbokari@upatras.gr

 

Ζωή Παπαβραμοπούλου

Λογοθεραπεύτρια, MΑ
Ειδικό Τεχνικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Τηλ: (+30) 2610 962810
Email: zoitsapa@upatras.gr