Πρόεδρος: Νικόλαος Τρίμμης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Προέδρου: Αρχόντω Τερζή, Καθηγήτρια

Η συνέλευση του Τμήματος Λογοθεραπείας απαρτίζεται από:

  • τα μέλη Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος,
  • έναν εκπρόσωπο των μελών Ειδικού Τεχνικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος