Για την καλύτερη υποστήριξη των φοιτητών στη διάρκεια των σπουδών τους, το Τμήμα Λογοθεραπείας έχει θεσπίσει τον θεσμό του «Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών».

Οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι έχουν οριστεί ανά έτος σπουδών και μπορούν να απευθύνονται σε αυτούς οι φοιτητές/φοιτήτριες για θέματα που αφορούν την ακαδημαϊκή τους πορεία και πρόοδο, τη συμμετοχή τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα, τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην πρόσβαση στις υπηρεσίες του Τμήματος, στην παρακολούθηση μαθημάτων, κ.α.

Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος προτείνει λύσεις στα τυχόν προβλήματα που προκύπτουν. Ταυτόχρονα, δια μέσου της επικοινωνίας με τους ακαδημαϊκούς συμβούλους δίνεται στους φοιτητές η δυνατότητα διατύπωσης γνώμης και προτάσεων για διάφορα θέματα που αφορούν την οργάνωση των σπουδών τους.  Η λειτουργία του θεσμού επιβλέπεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Κανονισμός λειτουργίας θεσμού Ακαδημαϊκού Συμβούλου

 

Ακαδημαϊκοι Σύμβουλοι ανα έτος :

   • Πρώτο έτος 
    Σταυρούλα Γεωργοπούλου, Καθηγήτρια
   • Δεύτερο έτος 
    Ιωάννης Παπακυρίτσης, Επίκουρος Καθηγητής
   • Τρίτο έτος   
    Ηλίας Παπαθανασίου, Καθηγητής
   • Τέταρτο έτος
    Ελευθερία Γερονίκου, Επίκουρη Καθηγήτρια
   • Επί πτυχίω
    Σταυρούλα Γεωργοπούλου, Καθηγήτρια