Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις
“ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ”
των τμημάτων Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας Πανεπιστημιού Πατρών

Σύνδεσμος ιστοσελίδας:  Επιστήμες Αποκατάστασης

Tα στοιχεία επικοινωνίας του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

Γραμματεία: Βασίλειος Μαυροειδής, Τηλ: 2610 962801-3 Email: rehslt@upatras.gr

 

 

 

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην
“ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ”
των τμημάτων Επιστημών Της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής εργασίας, Λογοθεραπείας και Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

Τα στοιχεία επικοινωνίας του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

Γραμματεία: Εμμανουήλ Αποστολάκης, Τηλ: 2610 969704  Email: mschealthedu@upatras.gr