Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

 • Αρχόντω Τερζή (Πρόεδρος)
 • Σταυρούλα Γεωργοπούλου
 • Νικόλαος Τρίμμης

Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας

 • Παναγιώτης Πλώτας (Συντονιστής)
 • Αιμιλία Μίχου
 • Νικόλαος Τρίμμης

Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας

 • Αρχόντω Τερζή 
 • Ελευθερία Γερονίκου
 • Παναγιώτα Παπανικολοπούλου

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

 • Ιωάννης Παπακυρίτσης
 • Αιμιλία Μίχου
 • Ελευθερία Γερονίκου