Επιμορφωτικά σεμινάρια για φοιτητές που ανήκουν στις Ευπαθείς / Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες

  Η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα υποστήριξης φοιτητών που ανήκουν στις Ευπαθείς / Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες. Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών από όλες τις βαθμίδες και από όλα τα Τμήματα. Το Πρόγραμμα…

Περισσότερα

Επείγουσα ενημέρωση σχετική με Δήλωση για Συγγράμματα Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

Ενημερώνουμε τους φοιτητές  για τα κάτωθι: Για το μάθημα [SLT_302]: «ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» στον Εύδοξο θα δηλώνεται το Βιβλίο [13255858]: ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, BELAR, DEARDOFF. Για το μάθημα [SLT_501] «ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» στον Εύδοξο θα δηλώνεται το Βιβλίο [13257058]: Εγκέφαλος και Συμπεριφορά, Kolb B.

Περισσότερα

Επείγουσα ενημέρωση σχετική με Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021για φοιτητές πρώην ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ & πρώην ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επείγουσα ενημέρωση σχετική με Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021για φοιτητές πρώην ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ & πρώην ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Περισσότερα

Πράξη σχετικά με την εξυπηρέτηση του κοινού από τις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών

ΘΕΜΑ: «Πράξη σχετικά με την εξυπηρέτηση του κοινού από τις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών» Π Ρ Α Ξ Η Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/02-11-2020 Κοινής ΥπουργικήςΑπόφασης (ΦΕΚ B’   4829/02.11.2020 β) Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-2020 (ΑΔΑ: Ω2Δ946ΜΤΛ6-72Η ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. γ) Το Π.Δ. 63/1999 «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πατρών» (ΦΕΚ 71/8-4-1999 τ. Α΄), όπως συμπληρώθηκε με…

Περισσότερα

Διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/Files/Egkiklios_Dianomi_Xeimerinou_2020-21.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Α.) για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ’…

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών, για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΔΠΜΣ με τίτλο ¨ Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation Sciences¨, ακαδ. έτους 2020-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών, για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΔΠΜΣ με τίτλο ¨ Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation Sciences¨, ακαδ. έτους 2020-2021

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ – Πρόγραμμα ΤΕΙ

Επειδή υπάρχουν φοιτητές που πραγματοποιούν πρακτική ή ήδη έχουν ολοκληρώσει και δεν έχουν επιβλέποντα Πτυχιακής, αυτοί προηγούνται για τη διεξαγωγή Πτυχιακής προς το παρόν. Ως εκ τούτου, όσοι ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες καλούνται να συμπληρώσουν το παρακάτω ερωτηματολόγιο άμεσα. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiASU_LVHE9UhbPjWUytHOT8bYzPHbjZdbDVk_Zx0cRSgQmA/viewform?usp=sf_link

Περισσότερα