Ανταλλαγές Erasmus

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων Socrates/Erasmus το τμήμα Λογοθεραπείας συνεργάζεται με τα ακόλουθα Ιδρύματα της Ευρώπης για ανταλλαγές φοιτητών ή/και καθηγητών:

  •     Ghent University, Belgium
  •     Universidad Complutense de Madrid, Spain
  •     University of Reading, UK
  •     Universita Ca Foscari di Venezia, Ιταλία
  •     Universiteit Utrecht, Ολλανδία
  •     Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende
  •     Hogeschool Windesheim Zwolle, Ολλανδία
  •     Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Speech-Language Therapy Intensive Programme-SLT-IP

Από το 2010, το Τμήμα συμμετέχει ενεργά σε ένα Εντατικό Πρόγραμμα Λογοθεραπείας (Speech Language Therapy Intensive Programme-SLT-IP) που διοργανώνεται κάθε χρόνο κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου με τους φοιτητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό από ένα δίκτυο Λογοθεραπείας αποτελούμενο από 18 τμήματα 13 ευρωπαϊκών και μη χωρών. Το SLT-IP πρόγραμμα στοχεύει σε συμπληρωματικές και προωθημένες γνώσεις σε σχέση με τις προσφερόμενες στα προγράμματα σπουδών των τμημάτων που συμμετέχουν. Είναι οργανωμένη ως μια εβδομάδα εντατικής εκπαίδευσης για τους φοιτητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό από το δίκτυο και περιλαμβάνει διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση, και διαδραστικά σεμινάρια. http://www.lessius.eu/ip/

Net Ques

Το NetQues (Δίκτυο για τους Κανόνες Εναρμόνισης & Ποιότητας των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης για Λογοθεραπευτές στην Ευρώπη) είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης – Ακαδημαϊκά Δίκτυα ERASMUS. Το NetQues φέρνει κοντά πανεπιστήμια και επαγγελματικούς οργανισμούς από όλες της χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που παρέχουν προγράμματα εκπαίδευσης στην λογοθεραπεία. Για τα Προγράμματα Σπουδών Λογοθεραπείας θα ορίσει τους εκπαιδευτικούς στόχους και την καλύτερη πρακτική στην διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση.

Ο κύριος στόχος του δικτύου είναι μια συγκριτική μελέτη των Προγραμμάτων Σπουδών Λογοθεραπείας σε 31 Ευρωπαϊκές χώρες. Λαμβάνοντας υπόψη την ανομοιομορφία, τη διάρκεια, το επίπεδο και την ορολογία στα Προγράμματα Σπουδών Λογοθεραπείας, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί η μεθοδολογία του Εναρμονισμού, εξετάζοντας τις γενικές και τις ειδικές για το Λογοθεραπευτή ικανότητες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύχθηκε μία μελέτη με στοιχεία που συλλέχθηκαν χρησιμοποιώντας διεθνείς οδηγίες εκπαίδευσης Λογοθεραπευτών. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.netques.eu