Επιμορφωτικά σεμινάρια για φοιτητές που ανήκουν στις Ευπαθείς / Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες

  Η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα υποστήριξης φοιτητών που ανήκουν στις Ευπαθείς / Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες. Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών από όλες τις βαθμίδες και από όλα τα Τμήματα. Το Πρόγραμμα…

Περισσότερα

Επείγουσα ενημέρωση σχετική με Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021 για φοιτητές πρώην ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ & πρώην ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επείγουσα ενημέρωση σχετική με Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021για φοιτητές πρώην ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ & πρώην ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Περισσότερα

Πράξη σχετικά με την εξυπηρέτηση του κοινού από τις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών

ΘΕΜΑ: «Πράξη σχετικά με την εξυπηρέτηση του κοινού από τις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών» Π Ρ Α Ξ Η Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/02-11-2020 Κοινής ΥπουργικήςΑπόφασης (ΦΕΚ B’   4829/02.11.2020 β) Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-2020 (ΑΔΑ: Ω2Δ946ΜΤΛ6-72Η ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. γ) Το Π.Δ. 63/1999 «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πατρών» (ΦΕΚ 71/8-4-1999 τ. Α΄), όπως συμπληρώθηκε με…

Περισσότερα

Διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/Files/Egkiklios_Dianomi_Xeimerinou_2020-21.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Α.) για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ’…

Περισσότερα

NΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Εκπαιδευτική λειτουργία κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21 Λόγω της πανδημίας και βάσει των ισχυόντων κανόνων, οι οποίοι απαιτούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση μαθημάτων με φυσική παρουσία, το Πανεπιστήμιο αποφάσισε ότι κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2020/2021 τα περισσότερα μαθήματα του Τμήματος θα πραγματοποιηθούν με τη μέθοδο της «εξ αποστάσεως εκπαίδευσης».   Φοιτητές του Α’ Εξαμήνου…

Περισσότερα

Ενημερωτικό έντυπο για πρωτοετείς φοιτητές INFO 2020-21

Σας γνωρίζουμε ότι, το ενημερωτικό έντυπο για πρωτοετείς φοιτητές «INFO 2020-21»,  έχει αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/el/node/8630 και στο οποίο  οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να βρουν χρήσιμες πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Περισσότερα