ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΝΕΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Η Επιτροπή Νέων Επαγγελματιών του Συλλόγου, θα πραγματοποιήσει μια ενημερωτική διαδικτυακή παρουσίαση, η οποία θα απευθύνεται σε απόφοιτους των κρατικών και ιδιωτικών Πανεπιστημίων Κύπρου και Ελλάδας και σε νέους επαγγελματίες που άρχισαν να εργάζονται τα τελευταία 3 χρόνια.   Ημερομηνία: 18/07/2024 (Πέμπτη)   Ώρα: 18:00-19:30 μ.μ. Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα για να καταγραφούν όλες…

Περισσότερα

Όργανο Διενέργειας των εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π.

  Όργανο Διενέργειας των εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π.

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2024-2025

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2024-2025 (ΝΕΟ 16/5/2024)   Περίοδος υποβολής αιτήσεων 1 έως 15 Νοεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2024 – 2025 Αιτήσεις https://eservice.upatras.gr/case/aitisi-symmetochis-stis-katataktiries-exetaseis/description/—

Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ) ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ α) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) & β) ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.) ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ) ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ α) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) & β) ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.) ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ   ΕΔΙΠ – ΕΤΕΠ αίτηση Υποψηφιότητας Εκπροσώπου στην Κοσμητεία

Περισσότερα

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 2023-2024: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

  Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024)– Πρόσκληση 14918/9.2.2024 (ΑΔΑ: Ψ9ΨΙ469Β7Θ-ΓΦΩ) _Προσωρινά Αποτελέσματα (ΦΚ 82838, Ε.Υ.: Δ. Μαντζαβίνος). Σε συνέχεια της αριθμ. 170/4.1.2024 (ΑΔΑ: ΨΗΤ9469Β7Θ-ΙΕ9) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Λογοθεραπείας για την ανάθεση 2…

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Π.Π ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΠΜΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ”ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- REHABILITATION SCIENCES”, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

  Σύμφωνα με την προκήρυξη “Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτησή τους μέσω του συνδέσμου https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm και καταθέτουν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (Τμήμα Λογοθεραπείας) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά εντός της οριζόμενης προθεσμίας.”   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΠΜΣ 2023

Περισσότερα