Όνομα

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής

Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια

Επιτροπή

Τριανταφυλλιά Βλάχου

Η επίδραση του τρόπου παρουσίασης των οπτικών ερεθισμάτων στην Λογοθεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά με Διαταραχή στην Έκφραση της Γλώσσας

Σταυρούλα
Γεωργοπούλου

  1. Μαρία Καμπανάρος
  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  2.  Αρχόντω Τερζή
  Πανεπιστήμιο Πατρών

Ανθή Ζαφείρη

Αξιοποίηση/ενσωμάτωση διευκολύνσεων και δομικές προβλέψεις κατά την επεξεργασία προτάσεων από Ελληνόφωνα άτομα με μη ρέουσα αφασία

Αρχόντω Τερζή

  1. Μαρία Καμπανάρος
  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  2. Ianthi Tsimpli
  Univ. of Cambridge
Σοφία Μανίκα Ανίχνευση μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με διαταραχές στην ακουστική επεξεργασία

Νικόλαος Τρίμμης

  1. Βούλα Γεωργοπούλου
  Πανεπιστήμιο Πατρών
  2. Γιάννης Παπακυρίτσης
  Πανεπιστήμιο Πατρών
Δάφνη -Βαΐα Μπαγιόκα Γλώσσα και Θεωρία του Νου (ΘτΝ) σε παιδιά δημοτικού με ή χωρίς γλωσσικά ελλείμματα Αρχόντω Τερζή   1. Έλενα Θεοδώρου
  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  2. Theo Marinis
  University of Konstanz
Μυρτώ Περδικογιάννη

Ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα ενός συστήματος διαγενεακής εξιστόρησης σε ασθενείς με αφασία

 

Σταυρούλα
Γεωργοπούλου
  1. Ελευθερία Γερονίκου
  Πανεπιστήμιο Πατρών
  2. Μαρία Καμπανάρος
  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Στεργιανή Πίττα

Διερεύνηση των γνώσεων, των στάσεων και των συμπεριφορών των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την επιληψία. Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος αγωγής υγείας

Παναγιώτης Πλώτας   1. Ελένη Γελαστοπούλου
  Πανεπιστήμιο Πατρών
  2. Αιμιλία Μίχου
  Πανεπιστήμιο Πατρών