Το Διοικητικό Προσωπικό του Τμήματος Λογοθεραπείας αποτελείται από τους:

 • Τσιράκου Νικολέτα, Διοικ. Υπάλληλος,ΤΕ Προϊστάμενος Γραμματείας Τμήματος
  email: tsirakou@upatras.gr
  email: sltsecr@upatras.gr
  τηλ: 2610 962801
  φαξ: 2610 962800
 • Μαυροειδής Βασίλειος, Διοικ. Υπάλληλος
  email: sltsecr@upatras.gr
  τηλ: 2610 962802
 • Πανικολοπούλου Παναγιώτα, Διοικ. Υπάλληλος ΤΕ
  email: sltsecr@upatras.gr
  τηλ: 2610 962803