Το Διοικητικό Προσωπικό του Τμήματος Λογοθεραπείας αποτελείται από τους:

 Τσιράκου Νικολέτα, Διοικ. Υπάλληλος,ΤΕ Προϊστάμενος Γραμματείας Τμήματος
email: tsirakou@upatras.gr
email: sltsecr@upatras.gr
τηλ: 2610 962801
φαξ: 2610 962800

Λαζανά Ευαγγελία, Διοικ. Υπάλληλος ΠΕ
email: sltsecr@upatras.gr
τηλ: 2610 962802

Πανικολοπούλου Παναγιώτα, Διοικ. Υπάλληλος ΤΕ
email: sltsecr@upatras.gr
τηλ: 2610 962803