Το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος Λογοθεραπείας αποτελείται από τους:

 

 • Βασίλειος Μαυροειδής
 • Διοικητικός Υπάλληλος
  Tηλ: (+30) 2610 962802
  Email: vmavco@upatras.gr
 • Παναγιώτα Μακρή
 • Διοικητικός Υπάλληλος
  Tηλ: (+30) 2610 962896
  Email: makrip@upatras.gr
 • Παναγιώτα Παπανικολοπούλου
 • Διοικητικός Υπάλληλος, ΤΕ
  Tηλ: (+30) 2610 962803
  Email: papanag@upatras.gr