ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΙΧΟΥ

ΘΕΣΗ: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΔΥΣΦΑΓΙΑ

ΤΗΛ: (+30) 2610-962811
E-MAIL:
 emiliamichou@upatras.gr

 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 • Διδακτορικό Translational Medicine – Διασυνδεδεμένη Ιατρική (Δυσφαγία), Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ – The University of Manchester, Ηνωμένο Βασίλειο (2010)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Λογοπαθολογίας (Διαταραχών Ομιλίας – Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες- Σχιστίες) – University of Sheffield, Ηνωμένο Βασίλειο (2012)
 • Πτυχίο Λογοθεραπείας Τμήμα Λογοθεραπείας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τεχνολογικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδος (2005)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Αξιολόγηση Κατάποσης και Δυσφαγίας, Βιντεοακτινοσκόπηση, Ενδοσκοπική Ινοσκοπική Αξιολόγηση Κατάποσης, Εργαστηριακές μεθόδοι αξιολόγησης δυσφαγίας
 • Θεραπεία Δυσφαγίας, νευροδιέγερση, νευροαποκατάσταση και βιονανατροφοδότηση
 • Νευροεπιστήμες Νευροφυσιολογία, Διακρανιακή Διέγερση (Transcranial Magnetic Stimulation), Λειτουργική Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού (ΛΑΜΣ, fMRI), Απεικόνιση διάχυσης (DWI) Απεικόνιση τανυστή διάχυσης (DTI), Φασματοσκοπία (Spectroscopy)
 • Διαταραχές επικοινωνίας, φωνής και λόγου και αποκατάσταση (αφασία, διγλωσσία)

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2020-2021

Σε προπτυχιακό επίπεδο

 • Κλινικές Β1 Β2
 • Δεοντολογία του Επαγγέλματος και Συμβουλευτική (2ο Εξάμηνο)
 • Διαταραχές της Κατάποσης – Δυσφαγία (4ο Εξάμηνο)
 • Λογοπαθολογική Πρακτική Βάση Ενδείξεων (ΠΕ πτυχίο)
 • Ιατρικές Επιστήμες ΙΙ (3ο Εξάμηνο – ΠΕ πτυχίο)

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο

 • ΠΜΣ Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • ΠΜΣ Ειδικά Θέματα Κλινικής Διατροφής Ενηλίκων, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 • Postgraduate Diploma in Swallowing Disorders (Universitat Autònoma de Barcelona)

Για κλινική εκπαίδευση

 • FEES Accreditation Course (European Society for Swallowing Disorders)
 • VFS Accreditation Course (European Society for Swallowing Disorders)
 • Νeurostimulation (TMS, tDCS, etc)
 • Swallowing screening
 • Neurorehabilitation of Dysphagia

Διδακτορικό Επίπεδο

 • Aκαδημαϊκή Επιβλέπουσα για τη διδακτορική διατριβή της Mrs Claire Mills (National Institute of Health Research Doctoral Fellow) με τίτλο:‘The ACoUSTiC study – Exploring the potential benefits of Above CUff VocaliSation in TraCheostomy: communication, swallowing, decannulation and cost savings’. ICA-CDRF-2017-03-036 Συνολική επιχορήγηση: £420.000. (2018-2023, 60% WTE).

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (EDITORIAL BOARD) ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Associate Editor: Frontiers in Neurology: Neurorehabilitation (2018 – παρόν)
 • Associate Editor: Speech, Language and Hearing (Taylor and Francis) (2017- 2019)

ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Honorary Research Fellow, GI Sciences, Division of Diabetes, Endocrinology and Gastroenterology, School of Medical Sciences, Faculty of Biology, Medicine and Health, University of Manchester
 • Academic & Clinical communication via: emilia.michou@manchester.ac.uk

ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 • Board Member –
 • European Society for Swalloning  Disorders (2016 -παρόν)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2018- παρόν – Επιβλέπουσα
Τίτλος: The ACoUSTiC study
Xρηματοδότηση: £420.000
Φορέας: ΝΙHR  UK

2014-παρόν – Συνυπεύθυνη Ερευνήτρια
Τίτλος: Exploring Novel Neurostimulation Based Therapies for Swallowing Impairments in Parkinson’s Disease.
Χρηματοδότηση: £185442
Φορέας: Parkinson’s UK

2014-2015 – Υπεύθυνη Ερευνήτρια
Τίτλος: Piloting an algorithm segmentation assisted portable sensor-system for objective oropharyngeal swallowing assessment at the bedside.
Χρηματοδότηση: £3000
Φορέας: Sense-Health priming scheme

2014-2015 – Συνυπεύθυνη Ερευνήτρια
Τίτλος: Dysphagia in early stage Huntington’s disease: A multimodal imaging approach to target stimulation based therapies.
Χρηματοδότηση: £55137
Φορέας: Medical Research Council Confidence in Concept

2014-2017 – Συνυπεύθυνη Ερευνήτρια
Τίτλος: Evaluating brain stimulation for dysphagia after stroke.
Χρηματοδότηση:£249288
Φορέας: NIHR Research for Patient Benefit

2012-2014 – Υπεύθυνη Ερευνήτρια
Stepping Stones Award Fellowship.
Χρηματοδότηση:£20000
Φορέας: University of Manchester

07/2011 – Υπεύθυνη Ερευνήτρια
Τίτλος: Exploring the cerebral control of swallowing in patients with Parkinson’s disease and brainstem stroke’.
Χρηματοδότηση:£11000
Φορέας: Neuroscience Research Institute

2010/2013    Συνυπεύθυνη Ερευνήτρια
Τίτλος: Characterising the neurophysiological basis for swallowing dysfunction in patients with Parkinson’s disease: a transcranial magnetic stimulation study.
Χρηματοδότηση:£16000
Φορέας: Parkinson’s Disease Society (reference: K0910)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 1. Schindler A, Baijens LWJ, Clave P, Degen B, Duchac S, Dziewas R, Farneti D, Hamdy S, Michou E, Pokieser P, Speyer R, Walshe M, Verin E, Rommel N. ESSD Commentary on Dysphagia Management During COVID Pandemia. Dysphagia. 2020 Oct 27:1-4. doi: 10.1007/s00455-020-10194-z. Online ahead of print.
 2. Cabib C, Nascimento W, Rofes L, Arreola V, Tomsen N, Mundet L, Palomeras E, Michou E, Clavé P, Ortega O. Short-term neurophysiological effects of sensory pathway neurorehabilitation strategies on chronic poststroke oropharyngeal dysphagia. Neurogastroenterol Motil. 2020 Sep;32(9):e13887. doi: 10.1111/nmo.13887. Epub 2020 May 24.
 3. Nascimento WV, Arreola V, Sanz P, Necati E, Bolivar-Prados M, Michou E, Ortega O, Clavé P. Pathophysiology of Swallowing Dysfunction in Parkinson Disease and Lack of Dopaminergic Impact on the Swallow Function and on the Effect of Thickening Agents. Brain Sci. 2020 Sep 4;10(9):609. doi: 10.3390/brainsci10090609.
 4. Benfield JK, Michou E, Everton LF, Mills C, Hamdy S, Bath PM, England TJ. The Landscape of Videofluoroscopy in the UK: A Web-Based Survey. Dysphagia. 2020 May 16. doi: 10.1007/s00455-020-10130-1. Online ahead of print.
 5. Everton LF, Benfield JK, Hedstrom A, Wilkinson G, Michou E, England TJ, Dziewas R, Bath PM, Hamdy S. Psychometric assessment and validation of the dysphagia severity rating scale in stroke patients. Sci Rep. 2020 Apr 29;10(1):7268. doi: 10.1038/s41598-020-64208-9.
 6. Sanaei Nezhad F, Lea-Carnall C, Anton A, Jung J, Michou E, Williams SR, Parkes LM. Number of subjects required in common study designs for functional GABA magnetic resonance spectroscopy in the human brain at 3 Tesla. Eur J Neurosci. 2019 Nov 9. doi: 10.1111/ejn.14618.
 7. Virvidaki IE, Giannopoulos S, Nasios G, Dimakopoulos G, Michou E, Milionis H. Predictive value of a novel pragmatic tool for post-stroke aspiration risk: The Functional Bedside Aspiration Screen. Neurogastroenterol Motil. 2019 Oct;31(10):e13683.
 8. Speyer R, Cordier R, Kim JH, Cocks N, Michou E, Wilkes-Gillan S. Prevalence of drooling, swallowing, and feeding problems in cerebral palsy across the lifespan: a systematic review and meta-analyses. Dev Med Child Neurol. 2019 Nov;61(11):1249-1258.
 9. Raginis-Zborowska A, Cheng I, Pendleton N, Payton A, Ollier W, Michou E, Hamdy S. Genetic influences on the variability of response to repetitive transcranial magnetic stimulation in human pharyngeal motor cortex. Neurogastroenterol Motil. 2019 Jul;31(7):e13612.
 10. Vasant DH, Sasegbon A, Michou E, Smith C, Hamdy S. Rapid improvement in brain and swallowing behavior induced by cerebellar repetitive transcranial magnetic stimulation in poststroke dysphagia: A single patient case-controlled study. Neurogastroenterol Motil. 2019 Jul;31(7):e13609.
 11. Cabib C, Nascimento W, Rofes L, Arreola V, Tomsen N, Mundet L, Muriana D, Palomeras E, Michou E, Clavé P, Ortega O. Neurophysiological and Biomechanical Evaluation of the Mechanisms Which Impair Safety of Swallow in Chronic Post-stroke Patients. Translational Stroke Research. 2019 Apr 2. doi: 10.1007/s12975-019-00701-2
 12. Sasegbon A, Watanabe M, Simons A, Michou E, Vasant DH, Magara J, Bath PM, Rothwell J, Inoue M, Hamdy S. Cerebellar repetitive transcranial magnetic stimulation restores pharyngeal brain activity and swallowing behaviour after disruption by a cortical virtual lesion. J Physiol. 2019 Mar 25. doi: 10.1113/JP277545. [Epub ahead of print]
 13. Cordier, R., Speyer, R., Schindler, A. Michou Ε., Heijnen BJ., Baijens B., Karaduman A., Swan K., Clavé P., Joosten AV. Using Rasch Analysis to Evaluate the Reliability and Validity of the Swallowing Quality of Life Questionnaire: An Item Response Theory Approach. Dysphagia (2018). https://doi.org/10.1007/s00455-017-9873-4.
 14. Sanaei Nezhad F, Anton A, Michou E, Jung JY, Parkes LM, Williams SR. Quantification of GABA, glutamate and glutamine in a single measurement at 3 T using GABA‐edited MEGA‐PRESS. NMR in Biomedicine. 2018;31:e3847. https://doi.org/10.1002/nbm.3847
 15. Dziewas R., Baijens L., Schindler A., Verin E., Michou E., Clave P. European Society for Swallowing Disorders FEES Accreditation Program for Neurogenic and Geriatric Oropharyngeal Dysphagia. Dysphagia. 2017 Aug 4. doi: 10.1007/s00455-017-9828-9.
 16. Essa H., Vasant D.H., Raginis-Zborowska A., Payton A., Michou E., Hamdy S. The BDNF polymorphism Val66Met may be predictive of swallowing improvement post pharyngeal electrical stimulation in dysphagic stroke patients. Neurogastroenterol Motil. 2017 Aug;29(8). doi: 10.1111/nmo.13062.
 17. Nimmons D., Michou E., Jones M., Pendleton N., Horan M., Hamdy S. A longitudinal study of symptoms of oropharyngeal dysphagia in an elderly community dwelling population. Dysphagia 2016 Aug;31(4):560-6.
 18. Magara J., Michou E., Raginis-Zborowska A., Inoue M., Hamdy S. Exploring the effects of synchronous pharyngeal electrical stimulation with swallowing carbonated water on cortical excitability in the human pharyngeal motor system. Neurogastroenterol Motil. 2016 Sep;28(9):1391-400.
 19. Benfield J., Michou E.*. Dysphagia Screening and assessment in the stroke unit. British Journal of Neuroscience Nursing 2016 12(2).
 20. Vasant D., Michou E., O’Leary N. Vail A., Mistry S., Hamdy S. and Greater Manchester Stroke Research Network. Pharyngeal electrical stimulation in dysphagia post-stroke: a prospective randomized single-blinded interventional study. Neurorehabilitation and Neural Repair 2016 Oct;30(9):866-75
 21. Michou E., Raginis-Zborowska A., Watanabe M., Lodhi T., Hamdy S. Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation – Novel Approach for Treating Oropharyngeal Dysphagia. Curr Gastroenterol Rep. 2016 Feb;18(2):10
 22. Elshukri O., Michou E., Mentz H., Hamdy S. Brain and behavioural effects of swallowing carbonated water on the human pharyngeal motor system. Journal of Applied Physiology 2016 Feb 15;120(4):408-15.
 23. Sawan T., Harris ML, Kobylecki C, Baijens L., van Hooren M., Michou E*. Lung function testing on and off dopaminergic medication in PD patients with and without dysphagia. Movement Disorders Clinical Practice , 2016, Vol.3(2), p.146-150.
 24. van Hooren M., Baijens L., Vos R., Pilz W., Kuijpers L., Kremer B., Michou E. Voice and Swallow –related quality of life in idiopathic Parkinson’s Disease. Laryngoscope 2016, 126:408–414.
 25. Vasant D., Michou E., Mistry S., Rothwell J.C., Hamdy S. High-frequency focal repetitive cerebellar stimulation induces prolonged increases in human pharyngeal motor cortex excitability. Journal of Physiology 2015 Nov 15;593(22):4963-77.
 26. Michou E.*, Williams, S. Vidyasagar R., Downey D., Mistry S., Edden R., Hamdy S. fMRI and MRS measures of neuroplasticity in the pharyngeal motor cortex. Neuroimage 2015 May 11;117:1-10.
 27. Michou E., Hamdy S., Harris ML., Vania A, Dick J., Kellet M., Rothwell J. Characterization of Cortico-bulbar Pharyngeal Neurophysiology in Dysphagic Patients with Parkinson’s Disease. Clinical Gastroenterology and Hepatology 2014 12(12), 2037-45.e1-4
 28. Mistry S., Michou E., Vasant D., Ghannouchi I., Verin E., Hamdy S. New Techniques-Future. Journal of Gastroenterology and Hepatology Research 2014 3(5): 1080-1087.
 29. Michou E., Mistry S., Jefferson S., Tyrrell P., Hamdy S. Characterizing the mechanisms of central and peripheral forms of neurostimulation in chronic dysphagic stroke patients. Brain Stimulation 2014 Feb;7(1):66-73
 30. Michou E.*, Baijens L., Rofes L., Sanz Cartagena P. & Clavé, P (2014). Oropharyngeal Swallowing Disorders in Parkinson’s Disease: revisited. International Journal of Speech & Language Pathology and Audiology 2014
 31. Vasant D.H., Mistry S., Michou E., Jefferson S., Rothwell JC, Hamdy S. Transcranial direct current stimulation reverses neurophysiological and behavioural effects of focal inhibition of human pharyngeal motor cortex on swallowing. Journal of Physiology 2014; 592(Pt 4):695-709.
 32. Michou E.*, Hamdy S. Neurostimulation as an Approach to Dysphagia Rehabilitation: Current Evidence. Current Physical Medicine and Rehabilitation Reports 2013, 1( 4):257-266.
 33. Michou E., Mistry S., Rothwell J., Hamdy S. Priming Pharyngeal Motor Cortex by Repeated Paired Associative Stimulation: Implications for Dysphagia Neurorehabilitation. Neurorehabilitation and Neural Repair. 2013; 27(4):355-62.
 34. Michou E., Mastan A., Ahmed S, Mistry S., Hamdy S. Examining the role of carbonation and temperature on water swallowing performance: a swallowing reaction-time study. Chemical Senses, 2012 Nov;37(9):799-807.
 35. Mistry S., Michou E., Rothwell J., Hamdy S. Remote effects of intermittent theta burst stimulation of the human pharyngeal motor system. European Journal of Neuroscience 2012; 36(4):2493-9.
 36. Verin E., Michou E., Leroi A.M., Hamdy S., Marie J.P. ‘Virtual’ lesioning of the human oropharyngeal motor cortex: a videofluoroscopic study. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2012; 93(11):1987-9
 37. Humbert I., Michou E., MacRae P., Crujido L. Electrical stimulation and swallowing: how much do we know? Seminars in Speech and Language 2012;33(3):203-16
 38. Michou E., Mistry S., Jefferson S., Singh S., Rothwell J., Hamdy S. Targeting Unlesioned Pharyngeal Motor Cortex Improves Swallowing in Healthy Individuals and After Dysphagic Stroke. Gastroenterology. 2012 Jan;142(1):29-38
 39. Jayasekeran V., Pendleton N., Holland G., Payton A., Jefferson S., Michou E., Vasant D., Ollier B., Horan M., Rothwell J., Hamdy S. Val66Met in Brain-Derived Neurotrophic Factor Affects Stimulus-Induced Plasticity in the Human Pharyngeal Motor Cortex. Gastroenterology. 2011 Sep;141(3):827-836.e3.
 40. Michou E., Hamdy S. Dysphagia in Parkinson’s disease: a therapeutic challenge? Expert Reviews Neurotherapeutics. 2010 Jun; 10(6):875-8.
 41. Jayasekeran V., Singh S., Tyrrell P., Michou E., Jefferson S., Mistry S., Gamble E., Rothwell J., Thompson D., Hamdy S. Adjunctive functional pharyngeal electrical stimulation reverses swallowing disability after brain lesions. Gastroenterology. 2010 May;138(5):1737-46
 42. Jefferson S, Mistry S, Michou E., Singh S, Rothwell JC, Hamdy S. Reversal of a virtual lesion in human pharyngeal motor cortex by high frequency contralesional brain stimulation. Gastroenterology. 2009 Sep; 137(3):841-9, 84
 43. Michou E., Hamdy S. Cortical input in control of swallowing. Current Opinion in Otolaryngology and Head Neck Surgery. 2009 Jun; 17(3):166-71.
 44. Jayasekeran V., Michou E.*, Hamdy S. (Joint-First Authorship) ‘Treatment of Oropharyngeal Dysphagia after stroke’, Chinese Journal of Stroke Medicine 2007:2 (3): 269-285.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

 1. Sasegbon A., Michou Ε., Hamdy S. Swallowing. Encyclopedia of Gastroenterology 2nd Edition 2018
 2. Michou E., Nanousi V. Case report 4: Dysphagia in Parkinson’s Disease. Case Reports in Dysphagia.(Eds Wlashe M., Huckabee ML), 2018
 3. Michou, E., Kobylecki, C. & Hamdy, S., Dysphagia in Parkinson’s disease. 1 Jan 2019, Medical Radiology. p. 175-198 24 p. (Medical Radiology). DOI: 10.1007/174_2017_118
 4. Michou, E., Sasegbon, A. & Hamdy, S., Direct and indirect therapy: Neurostimulation for the treatment of dysphagia after stroke 2019, Medical Radiology. Springer-Verlag France, p. 731-761 31 p. (Medical Radiology; vol. 0).
 5. Μίχου Α., Ντάιος Γ. Δυσφαγία μετά το ΑΕΕ. Τίτλος Βιβλίου Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια, Hellenic Stroke Organisation 2018
 6. Mistry S., Michou E., Vasant D., Hamdy S. Direct and indirect therapy: Neurostimulation for the treatment of Dysphagia after Stroke. Medical Radiology – Dysphagia: Diagnosis and Treatment (2011) edited by Olle Ekberg. Pages: 519—538
 7. Mistry S., Michou E., Jayasekeran V., Hamdy S. Chapter 3 – An exploration of human swallowing using transcranial magnetic stimulation and other non-invasive technologies. Horizons in Neuroscience Research Volume 4. Nova Science Publishers. 2010.