Πλατφόρμα Λογοθεραπείας με Εικονικό Βοηθό (PLanV)

Στόχος του έργου είναι να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη, τεχνολογικά υποβοηθούμενη πλατφόρμα Λογοθεραπευτικής παρέμβασης για άτομα με χρόνια νευρογενή ελλείμματα επικοινωνίας. Η πλατφόρμα θα επιτρέπει σε άτομα με τέτοιου είδους προβλήματα να εξασκούνται στο δικό τους περιβάλλον χωρίς τη βοήθεια κλινικού (λογοθεραπευτή), αλλά με την καθοδήγηση ενός εικονικού βοηθού (Άβαταρ). Ταυτόχρονα θα δίνει την δυνατότητα  στους λογοθεραπευτές να σχεδιάζουν και να αναθέτουν εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης στους ασθενείς τους, καθώς και να ελέγχουν και να αξιολογούν την πρόοδό τους από απόσταση. 

Τα πρωτόκολλα που αναπτύσσονται στοχεύουν τόσο στην ομιλία (αναπνοή, φώνηση, επιτονισμός) όσο και στη γλώσσα (φωνολογία, λεξική σημασιολογία, δομή της πρότασης) μέσα από έναν μεγάλο αριθμό ασκήσεων. Ο εικονικός βοηθός εφοδιάζει τον χρήστη με προφορικές οδηγίες και ανατροφοδότηση σε συνδυασμό με οπτικά βοηθήματα, όπως γραπτά μηνύματα σε διάφορα χρώματα, εικόνες, animations, ακουστικές αναπαραστάσεις της ομιλίας, ανάλογα με την θεραπευτική άσκηση. Μία φιλική διεπαφή συμβάλλει στη διαδικασία συμμετοχής και υποδεικνύει τις σωστές και λανθασμένες προσπάθειες.

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας) για τη δράση: Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ.
Διάρκεια: 2020-2023.

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Αρχόντω Τερζή
Συντονιστής: Ιωάννης Παπακυρίτσης

Λογότυπο PlanV

 

https://planv-project.gr/

 

 

Εργαλεία ανίχνευσης της Θεωρίας του Νου και της Γλώσσας για γερμανόφωνα και ελληνόφωνα παιδιά με αυτισμό (MiLA)

Ο πρωταρχικός στόχος του έργου είναι να αναπτύξει ένα εργαλείο (πρωτόκολλο) που θα αξιολογεί τις ικανότητες της Θεωρίας του Νου (ΘτΝ), 1ου και 2ου βαθμού, με δύο τρόπους:   με ταυτόχρονη περιγραφή των βίντεο/εικόνων που θα παρουσιάζονται στο εργαλείο (λεκτική) και χωρίς περιγραφή (μη λεκτική). Ο απώτερος σκοπός είναι το εργαλείο να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της ΘτΝ ατόμων με μη τυπικές γλωσσικές ικανότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα με αυτισμό.

Επιπλέον στόχοι του έργου είναι: α) να ενδυναμώσει τις διεπιστημονικές σχέσεις μεταξύ των τεσσάρων Ιδρυμάτων από τη Γερμανία και την Ελλάδα που συμμετέχουν στο έργο, δηλαδή των Πανεπιστημίων Κωνσταντίας (Universität Konstanz), Κολωνίας (Universität zu Köln), Πατρών και Θεσσαλίας, β) να εμπλέξει ερευνητικά νεαρούς επιστήμονες από τις δύο χώρες προσφέροντας δραστηριότητες ανταλλαγής γνώσεων που θα βελτιώσουν την εκπαίδευσή τους και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, και γ) να οργανώσει workshop μεταφοράς γνώσεων για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες της υγείας (κλινικούς) στις δύο χώρες.   

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα IKYDA, το οποίο υλοποιείται από το IKY (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) και το DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst– Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών).
Διάρκεια: 2020-2022.

Επιστημονικά υπεύθυνοι για Γερμανία και Ελλάδα:
Theodoros Marinis (Universität Konstanz)
Αρχόντω Τερζή (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Λογότυπο Mila

 

https://www.ling.uni-konstanz.de/mila/