Πλατφόρμα Λογοθεραπείας με Εικονικό Βοηθό

Πρόκειται για ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, στο πλαίσιο της δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» και εμπλέκει τη συνεργασία πέντε εταίρων, τριών από Πανεπιστήμια/Ερευνητικά κέντρα και δύο από επιχειρήσεις.

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας Λογοθεραπείας για άτομα με χρόνια προβλήματα λόγου και ομιλίας. Η πλατφόρμα θα επιτρέπει στον δέκτη λογοθεραπείας να ασκείται στο χώρο του με τη βοήθεια εικονικού βοηθού, ενώ ο λογοθεραπευτής  θα του αναθέτει εξ αποστάσεως τις κατάλληλες ασκήσεις και θα παρακολουθεί διαδικτυακά την πρόοδό του.  Η καινοτομία της πλατφόρμας συνίσταται στο ότι περιλαμβάνει πληθώρα πρωτότυπων ασκήσεων λόγου και ομιλίας, με μεγάλο αριθμό γλωσσικών στοιχείων η κάθε μία.  Επιπλέον, τα γλωσσικά στοιχεία  (φθόγγοι, λέξεις, προτάσεις) είναι προσεκτικά επιλεγμένα ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα στη θεραπεία.

Επιστημονικά υπεύθυνη του έργου: Αρχόντω Τερζή
Συντονιστής του έργου: Γιάννης Παπακυρίτσης

 

https://planv-project.gr/

 

 

Εργαλεία ανίχνευσης της Θεωρίας του Νου και της Γλώσσας για ελληνόφωνα και γερμανόφωνα παιδιά

 Πρόκειται για ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται από  κοινού από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδας (ΙΚΥ) και το Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας (DAAD). Συμμετέχουν δύο Πανεπιστήμια από την Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Πατρών και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και δύο από τη Γερμανία (Πανεπιστήμιο Κωνσταντίας – Universität Konstanz και Πανεπιστήμιο Κολωνίας – Universität zu Köln).

Στόχοι του έργου είναι: α) να ενδυναμώσει τις σχέσεις μεταξύ των τεσσάρων Ιδρυμάτων μέσα από την ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών στις επιστήμες της γλωσσολογίας, της λογοθεραπείας και της ιατρικής, β) να αναπτύξει πρωτόκολλα που θα αξιολογούν τη Θεωρία του Νου και τις γλωσσικές ικανότητες Ελληνόφωνων και Γερμανόφωνων παιδιών με αυτισμό και να διευρευνήσει τη σχέση μεταξύ των δύο γνωστικών τομέων, γ) να διεξάγει συμπληρωματική πρωτοποριακή έρευνα που θα χρησιμοποιήσει τα παραπάνω εργαλεία,   δ) να εμπλέξει ερευνητικά νεαρούς επιστήμονες από τις δύο χώρες προσφέροντας δραστηριότητες ανταλλαγής γνώσεων που θα βελτιώσουν την εκπαίδευσή τους και θα αυξήσουν τις δυνατότητες απασχόλησής τους εντός κι εκτός του ακαδημαϊκού χώρου.

Επιστημονικά υπεύθυνοι:  Αρχόντω Τερζή, Πανεπιστήμιο Πατρών,  Theodoros Marinis, Universität Konstanz

 

https://www.ling.uni-konstanz.de/mila/