Κοινωνική Μέριμνα Π.Π

Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών
Υποστήριξη Φοιτητών και Φοιτητριών
που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και φοιτούν στο Τμήμα Λογοθεραπείας μπορούν να υποστηριχθούν από την Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου μέσα από ένα σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες υποστήριξης ενεργοποιούνται είτε μέσα από την άμεση επικοινωνία του φοιτητή ή της φοιτήτριας με την Κοινωνική Μέριμνα (βλέπε τη Φόρμα Ωφελούμενου) είτε μέσω της αρμόδιας Επιτροπής Κοινωνικής Μέριμνας του Τμήματος Λογοθεραπείας.

Η εν λόγω Επιτροπή αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην Κοινωνική Μέριμνα και το Τμήμα (φοιτητές/τριες, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό) και απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη προσωπικού του Τμήματος:

(α) Αρχόντω Τερζή, Καθηγήτρια aterzi@upatras.gr , 2610 962804,
(β) Ελευθερία Γερονίκου, Επίκουρη Καθηγήτρια, egeronikou@upatras.gr , 2610 962806,
(γ) Παναγιώτα Παπανικολοπούλου, Διοικητική Υπάλληλος, papanag@upatras.gr , 2610 962803.

Στην επικοινωνία με τα μέλη του τμήματος στον τίτλο του μειλ να αναφέρεται “Κοινωνική Μέριμνα”.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Κοινωνικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών