Η προσωρινή συνέλευση του Τμήματος Λογοθεραπείας απαρτίζεται από:

  • τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος Λογοθεραπείας
  • καθώς και από έναν εκπρόσωπο των μελών ΕΤΕΠ του τμήματος

Στο τμήμα λειτουργεί Επιτροπή Πρακτικής και Κλινικής Άσκησης η οποία ορίζει τις διαδικασίες των Ασκήσεων, αναλαμβάνει την επικοινωνία και την έγκριση των πλαισίων Κλινικής και Πρακτικής Άσκησης και την ενημέρωση των εποπτών.