ΠρόεδροςΝικόλαος Τρίμμης,  Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής ΠροέδρουΑρχόντω Τερζή,  Καθηγήτρια

Η συνέλευση του Τμήματος Λογοθεραπείας απαρτίζεται από:

  • τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος,
  • έναν εκπρόσωπο των μελών ΕΤΕΠ του Τμήματος