ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗΣ

ΘΕΣΗ: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ – ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

ΤΗΛ: (+30) 2610-962808
E-MAIL:
 papakyritsis@upatras.gr 
yiannisvol@yahoo.com

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
 • Διδακτoρικό Δίπλωμα στις Εφαρμοσμένες Επιστήμες Λόγου και Ομιλίας (Applied Language and Speech Sciences), Τμήμα Διαταραχών Επικοινωνίας, University of Louisiana at Lafayette, ΗΠΑ. (2013)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Επιστήμες Ανθρώπινης Επικοινωνίας (Human Communication Sciences Research), Τμήμα Επιστημών Ανθρώπινης Επικοινωνίας, University of Sheffield, Ηνωμένο Βασίλειο. (2008)
 • Πτυχίο Λογοθεραπείας Τμήμα Λογοθεραπείας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τεχνολογικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδος. (2007)

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

2013-2016. Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Λογοπαθολογίας και Ακοολογίας, Western Illinois University, ΗΠΑ.

Διδασκόμενα μαθήματα:

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 510: Νευρογενείς Διαταραχές Ομιλίας, 548: Αρθρωτικές και Φωνολογικές Διαταραχές, 504: Σεμινάρια στη Λογοπαθολογία: Διγλωσσία

Προπτυχιακό Πρόγραμμα: 211: Επιστήμες Ομιλίας, 212: Φωνητική, 386: Επίκτητες Διαταραχές Επικοινωνίας 472: Επιστημονική Σκέψη στις Διαταραχές επικοινωνίας

 

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Φωνητική, προσωδία, ακουστική ανάλυση,νευρογενείς διαταραχές ομιλίας, αρθρωτικές/φωνολογικές διαταραχές, αποκατάσταση διαταραχών επικοινωνίας

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2021-2022

Προπτυχιακά

 • Φωνητική (1o εξάμηνο)
 • Κλινικά Θέματα Λογοπαθολογίας (3o εξάμηνο)
 • Νευρογενείς Κινητικές Διαταραχές Ομιλίας  (6o εξάμηνο)
 • Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Λογοθεραπείας  (7o εξάμηνο)
 • Κλινική Άσκηση Α1, Α2 (4o και 5ο εξάμηνο)

Μεταπτυχιακά

 • Νευρογενείς Κινητικές Διαταραχές

 

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 1. Papakyritsis, I., Klopfenstein, M. & Rutter, B. (υποδημοσίευση). The Phonetics of Dysarthria: Studies in Production and Perception. Studies in Phonetics and Phonology Series. Equinox Publishing.
 2. Papakyritsis, I. (2021). Acoustic Phonetics for the Speech clinician. In Ball (Ed.), Manual of Clinical Phonetics. Language and Speech Disorders Series. Routledge, 16-26.
 3. Chuang, Y.Y., Fon, J., Papakyritsis, I. & Baayen, H. (2021). Analyzing phonetic data with generalized additive mixed models. In Ball (Ed.), Manual of Clinical Phonetics. Language and Speech Disorders Series. Routledge, 108-138.
 4. Papakyritsis, I., Kastani, I. & Nerantzini, M. (2020) Phonological awareness and sonority in Greek children: developmental data and clinical perspectives, Clinical Linguistics & Phonetics, 34 (8), 756-773.
 5. Nerantzini, M., Papakyritsis, I & Varlokosta, I. (2020). Time reference and tense marking in Greek agrammatism: evidence from narratives and a sentence production priming task, Aphasiology, 34 (8), 1043-1069.
 6. Papakyritsis, I. (2019). Sampling rate. In Damico, J. S. and Ball, M. J. (Eds.), The SAGE Encyclopedia of Human Communication Sciences and Disorders Volume 3. SAGE Publications. 1418-1419.
 7. Papakyritsis, I. (2019). Pitch. In Damico, J. S. and Ball, M. J. (Eds.), The SAGE Encyclopedia of Human Communication Sciences and Disorders Volume 4. SAGE Publications. 1633-1634.
 8. Kroll, T. A., Mok, Z., Keegan, L., Papakyritsis, I., & Damico, J. S. (2014). Acadiana-area SLP students’ perceptions of Cajun English speakers. Contemporary Issues in Communication Science and Disorders, 41, 210-220.
 9. Papakyritsis, I. & Müller (2014). Perceptual and acoustic analysis of lexical stress in Greek speakers with dysarthria. Clinical Linguistics and Phonetics, 28(7-8), 555-572.
 10. Papakyritsis, I. & Granese, A. (2013). Cross-linguistic study of vowel systems. In Ball, M. J. and Gibbon, F. (Eds.), Handbook of Vowels and Vowel Disorders. New York: Psychology Press. 186-206.
 11. Müller, N. & Papakyritsis, I. (2011). Segments, letters, and gestures: thoughts on doing and teaching phonetics and transcription. Clinical Linguistics and Phonetics, 25, 11-12, 949-955.

 

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. Papakyritsis, I. Moutsiou, M., Patoura & I. Stamatopoulou, E. (2021). Acoustic and perceptual characteristics of esophageal speech in Greek speakers. Poster presentation, 14th International Clinical Phonetics and Linguistics Association Conference, Glascow, UK, June, 2021.
 2. Papakyritsis, I. & Vasilaki, D. (2021). Acoustic and perceptual analysis of speaking rate modifications in elderly Greek speakers: Clinical implications. Poster presentation, 14th International Clinical Phonetics and Linguistics Association Conference, Glascow, UK, June, 2021.
 3. Kastani, I. and Papakyritsis, I. (2019). Sonority theory and phonological awareness abilities of Greek preschool and school-aged children. Oral presentation, 2nd Scientific Conference of Speech and Language Therapy, Patras, Greece, 8-10 November 2019.
 4. Sylikou, M., Stavrianou, D. & Papakyritsis, I. (2019). Acoustic and Perceptual characteristics of Emotional Prosody in typical Greek speakers and Greek speakers with Dysarthria. Poster presentation, 2nd Scientific Conference of Speech and Language Therapy, Patras, Greece, 8-10 November 2019.
 5. Moutsiou, M., Patoura, I. Stamatopoulou, E. & Papakyritsis, I. (2019). Case studies of esophageal speakers for the acoustic analysis of prosodic and articulatory characteristics. Oral presentation, 2nd Scientific Conference of Speech and Language Therapy, Patras, Greece, 8-10 November 2019.
 6. Kriemadi, E., Nikolaou, E. & Papakyritsis, I. (2019) Sonority theory and phonological awareness abilities of Greek preschool and school-aged children with learning difficulties. Oral presentation, 2nd Scientific Conference of Speech and Language Therapy, Patras, Greece, 8-10 November 2019.
 7. Papakyritsis, I. (2019). Speech disorders following CVA. Oral Presentation, Hellenic Stroke Association Congress, Athens, Greece, 7-9 March.
 8. Papakyritsis, I., Karypidis, D. and Müller, N. (2012) Recovery of suprasegmental speech characteristics in a Greek patient with traumatic brain injury (TBI): An acoustic study. Oral presentation, 14th International Clinical Phonetics and Linguistics Association Conference, Cork, Ireland, June 2012.
 9. Papakyritsis, I., and Müller, N. (2012). Production and perception of sibilants in a Greek adult with a functional speech disorder. Poster presentation, 14th International Clinical Phonetics and Linguistics Association Conference, Cork, Ireland, June 2012.
 10. Müller, N., Ball, M. J., Powell, T. and Papakyritsis, I. (2012). Dusting off Gestural Phonology for the 21st century: The quest for a user-friendly gesture-based framework for the study of disordered speech. Oral presentation,14th International Clinical Phonetics and Linguistics Association Conference, Cork, Ireland, June 2012.
 11. Papakyritsis, I. and Müller, N. (2011) Silence in the interactions of a Greek child with autism. Poster presentation, American Speech-Language-Hearing Association Conference, San Diego, USA, November 2011.
 12. Müller, N., Ball, M. J., Keegan, L., Mok, Z., Papakyritsis, I., Granese, A. and Torres, N. (2011). Aphasic nonword jargon: A view from phonetics and gestural phonology. Oral Presentation, American Speech-Language-Hearing Association Convention, San Diego, USA, November 2011.
 13. Papakyritsis, I. and Ball, M. J. (2011). The use of intonation in Greek children with autism spectrum disorders: The case of polar questions. Poster presentation, International Child Phonology Conference, York, UK, June 2011.

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • 2020-2023: Πλατφόρμα Λογοθεραπείας με Εικονικό Βοηθό (Plan-V)
  https://planv-project.gr/index.html
 • 2019-2022: Γλωσσικές και γνωστικές στρατηγικές παρέμβασης στις γλωσσικές διαταραχές (LeFIELD).