ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ – ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

Τηλ: (+30) 2610 962808
Email:
 papakyritsis@upatras.gryiannisvol@yahoo.com

 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 • Διδακτoρικό Δίπλωμα στις Εφαρμοσμένες Επιστήμες Λόγου και Ομιλίας (Applied Language and Speech Sciences), Τμήμα Διαταραχών Επικοινωνίας, University of Louisiana at Lafayette, ΗΠΑ. (2013)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Επιστήμες Ανθρώπινης Επικοινωνίας (Human Communication Sciences Research), Τμήμα Επιστημών Ανθρώπινης Επικοινωνίας, University of Sheffield, Ηνωμένο Βασίλειο. (2008)
 • Πτυχίο Λογοθεραπείας Τμήμα Λογοθεραπείας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τεχνολογικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδος. (2007)

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Φωνητική, Προσωδία, Ακουστική ανάλυση,Νευρογενείς διαταραχές ομιλίας, Αρθρωτικές/φωνολογικές διαταραχές, Αποκατάσταση διαταραχών επικοινωνίας

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Προπτυχιακό επίπεδο

 • SLT_101 Φωνητική 
 • SLT_305 Κλινικά Θέματα Λογοπαθολογίας 
 • SLT_601 Νευρογενείς Κινητικές Διαταραχές Ομιλίας
 • SLT_404 Κλινική Άσκηση Α1
 • SLT_505 Κλινική Άσκηση Α2

Μεταπτυχιακό επίπεδο

 • Νευρογενείς Διαταραχές Ομιλίας

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

2013-2016. Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Λογοπαθολογίας και Ακοολογίας, Western Illinois University, ΗΠΑ.
Προπτυχιακό επίπεδο: Επιστήμες Ομιλίας, Φωνητική, Επίκτητες Διαταραχές Επικοινωνίας, Επιστημονική Σκέψη στις Διαταραχές επικοινωνίας
Μεταπτυχιακό επίπεδο: Νευρογενείς Διαταραχές Ομιλίας, Αρθρωτικές και Φωνολογικές Διαταραχές, Σεμινάρια στη Λογοπαθολογία: Διγλωσσία

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Stamouli, S., Nerantzini, M., Papakyritsis, I., Katsamanis, A., Chatzoudis, G., Dimou, A. L., Plitsis, M., Katsouros, V., Varlokosta, S. & Terzi, A. (2023). A web-based application for eliciting narrative discourse from Greek-speaking people with and without language impairments. Frontiers in Communication, 8.
 • Papakyritsis, I., Klopfenstein, M. & Rutter, B. (2022). The Phonetics of Dysarthria: Studies in Production and Perception. Studies in Phonetics and Phonology Series. Equinox Publishing.
 • Papakyritsis, I. (2021). Acoustic Phonetics for the Speech clinician. In Ball (Ed.), Manual of Clinical Phonetics. Language and Speech Disorders Series. Routledge, 16-26.
 • Chuang, Y.Y., Fon, J., Papakyritsis, I. & Baayen, H. (2021). Analyzing phonetic data with generalized additive mixed models. In Ball (Ed.), Manual of Clinical Phonetics. Language and Speech Disorders Series. Routledge, 108-138.
 • Nerantzini, M., Papakyritsis, I. & Varlokosta, S. (2020). Time reference and tense marking in Greek agrammatism: evidence from narratives and a sentence production priming task, Aphasiology,  34(8), 1043-1069
 • Papakyritsis, I., Kastani, I. & Nerantzini, M. (2020). Phonological awareness and sonority in Greek children: developmental data and clinical perspectives, Clinical Linguistics and Phonetics, 34:8, 756-773
 • Papakyritsis, I. (2019). Pitch. In Damico, J. S. and Ball, M. J. (Eds.), The SAGE Encyclopedia of Human Communication Sciences and Disorders Volume 4. SAGE Publications. 1633-1634.
 • Kroll, T. A., Mok, Z., Keegan, L., Papakyritsis, I., & Damico, J. S. (2014). Acadiana-area SLP students’ perceptions of Cajun English speakers. Contemporary Issues in Communication Science and Disorders (CICSD), 41, 210-220.
 • Papakyritsis, I. & Müller, Ν. (2014). Perceptual and acoustic analysis of lexical stress in Greek speakers with dysarthria. Clinical Linguistics and Phonetics, 28(7-8), 555-572.
 • Papakyritsis, I. and Granese, A.  (2013). Cross-linguistic study of vowel systems. In Ball, M. J. and Gibbon, F. (Eds.), Handbook of Vowels and Vowel Disorders. New York: Psychology Press. 186-206.
 • Müller, N. and Papakyritsis, I. (2011). Segments, letters, and gestures: thoughts on doing and teaching phonetics and transcription. Clinical Linguistics and Phonetics, 25, 11-12, 949-955.

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • 2020-2023: Πλατφόρμα Λογοθεραπείας με Εικονικό Βοηθό (Plan-V)
  https://planv-project.gr/index.html
 • 2019-2023: Γλωσσικές και γνωστικές στρατηγικές παρέμβασης στις γλωσσικές διαταραχές (LeFIELD).