ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α. ΓΕΡΟΝΙΚΟΥ

ΘΕΣΗ: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ : ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΟΥ

ΤΗΛ: (+30) 2610-962806
E-MAIL: egeronikou@upatras.gr

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
 • Διδακτoρικό Δίπλωμα, Τμήμα Επιστημών Ανθρώπινης Επικοινωνίας, University of Sheffield, Ηνωμένο Βασίλειο (2016).
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Επιστήμες Ανθρώπινης Επικοινωνίας (Msc in Human Communication Sciences), Τμήμα Επιστημών Ανθρώπινης Επικοινωνίας, University of London, University College London (UCL), Ηνωμένο Βασίλειο (2004).
 • Πτυχίο Λογοθεραπείας, Τμήμα Λογοθεραπείας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας (2001)
 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης της επεξεργασίας ομιλίας για την ελληνική γλώσσα
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων επεξεργασίας της ομιλίας σε ελληνόπουλα με τυπική και μη τυπική ανάπτυξη
 • Μορφοφωνολογική ανάπτυξη
 • Λογοθεραπευτική παρέμβαση βάσει ενδείξεων σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • 2016-2020: Ειδικό Τεχνικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Τμήμα Λογοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)
 • 2017-2019, 2004-2014: Εργαστηριακός Συνεργάτης σε Βαθμίδα Καθηγητή Εφαρμογών, Τμήμα Λογοθεραπείας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
 • 2006-2016: Λογοθεραπεύτρια με οργανική θέση σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδας
 • 2001-2006: Λογοθεραπεύτρια, ελεύθερος επαγγελματίας

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Γερονίκου, Ε (υπό έκδοση) Αξιολόγηση διαταραχών ομιλίας στο Μ. Καμπανάρου Σύγχρονα θέματα Λογοθεραπείας / Αξιολόγηση και διάγνωση, Εκδόσεις Γκότσης, Πάτρα
 • Geronikou, E., Vance, M., Wells, B., & Thomson, J. (2020). Phonology, morphology and speech processing development in Greek-speaking children. Clinical Linguistics & Phonetics34(5), 431-452.
 • Geronikou, E., Vance, M., Wells, B., & Thomson, J. M. (2019). The case for morphophonological intervention: Evidence from a Greek-speaking child with speech difficulties. Child Language Teaching and Therapy, 35(1), 5-23.
 • Geronikou, E., Michou, E., & Kyriazis, V. (2019). Narrative skills of bilingual school-aged English-Greek children’s: preliminary results. In E. Babatsouli (ed.), Proceedings of the International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech 2019 (pp. 45-51). ISBN: 978-618-82351-3-7.
 • Geronikou, E. (2018). Morphologically relevant speech processing skills in Greek typically and atypically developing children. In E. Babatsouli (Ed), Cross linguistic Research in Monolingual and Bilingual Speech, pp 110-128, ISMBS, Chania, Greece.
 • Geronikou, E., & Rees, R. (2016). Psycholinguistic profiling reveals underlying impairments for Greek children with speech disorders. Child Language Teaching and Therapy32(1), 95–110.