ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α. ΓΕΡΟΝΙΚΟΥ

ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ : ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΟΥ

Τηλ: (+30) 2610 962806
Email: egeronikou@upatras.gr

 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
 • Διδακτoρικό Δίπλωμα, Τμήμα Επιστημών Ανθρώπινης Επικοινωνίας, University of Sheffield, Ηνωμένο Βασίλειο (2016).
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Επιστήμες Ανθρώπινης Επικοινωνίας (Msc in Human Communication Sciences), Τμήμα Επιστημών Ανθρώπινης Επικοινωνίας, University of London, University College London (UCL), Ηνωμένο Βασίλειο (2004).
 • Πτυχίο Λογοθεραπείας, Τμήμα Λογοθεραπείας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας (2001)
 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης της επεξεργασίας ομιλίας για την ελληνική γλώσσα
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων επεξεργασίας της ομιλίας σε ελληνόπουλα με τυπική και μη τυπική ανάπτυξη
 • Μορφοφωνολογική ανάπτυξη
 • Λογοθεραπευτική παρέμβαση βάσει ενδείξεων σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Προπτυχιακό επίπεδο

 • SLT_205 Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές
 • SLT_303 Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές
 • SLT_406 Διαγνωστικά Θέματα Λογοπαθολογίας
 • SLT_603 Κλινική Άσκηση Β1 Διαχείριση – Παρέμβαση
 • SLT_703 Κλινική Άσκηση Β2 Διαχείριση – Παρέμβαση
 • SLT_704 Αναπτυξιακές Διαταραχές σε Σύνδρομα και Ειδικούς Πληθυσμούς

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • 2020- έως σήμερα: Επίκουρη Καθηγήτρια, Λογοπαθολογία : Πρώιμη Ανάπτυξη Λόγου
 • 2016-2020: Ειδικό Τεχνικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Τμήμα Λογοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)
 • 2017-2019, 2004-2014: Εργαστηριακός Συνεργάτης σε Βαθμίδα Καθηγητή Εφαρμογών, Τμήμα Λογοθεραπείας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
 • 2006-2016: Λογοθεραπεύτρια με οργανική θέση σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδας
 • 2001-2006: Λογοθεραπεύτρια, ελεύθερος επαγγελματίας

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Geronikou, E., & Babatsouli, E. (2024-online). Child speech developmental norms in Greek monolinguals: whole word and consonant accuracy. Clinical Linguistics & Phonetics, 1-20.
 • Geronikou, E. (2023-online). “The development of speech output processing skills in Greek-speaking children”. Clinical linguistics & phonetics, 1-20.
 • Geronikou, E., Traga, E. & Xoli, S. (2023). Speech processing and Short Term Memory skills in preschoolers: Evidence from Greek-speaking children with and without Speech Sound Disorders. Clinical linguistics & phonetics, 37 (4-6), 530-548
 • Babatsouli, E., & Geronikou, E. (2022). Phonological delay of segmental sequences in a Greek child’s speech. Clinical Linguistics & Phonetics36(7), 642-656.
 • Geronikou, E., Kimoglou, M., & Roussou, P. (2022). The integrity of underlying phonological representations of Greek-speaking children with speech sound disorders. Clinical Linguistics & Phonetics36(2-3), 260-275.
 • Geronikou, E., & Terzi, A. (2022). Comprehension of non-canonical sentences by Greek-speaking children: Developmental and clinical aspects. In International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech 2022 (p. 21).
 • Γερονίκου, Ε. (2020). Αξιολόγηση διαταραχών ομιλίας στο Μ. Καμπανάρου Σύγχρονα θέματα Λογοθεραπείας / Αξιολόγηση και διάγνωση, 75-100. Εκδόσεις Γκότσης, Πάτρα
 • Geronikou, E., Vance, M., Wells, B., & Thomson, J. (2020). Phonology, morphology and speech processing development in Greek-speaking children. Clinical Linguistics & Phonetics34(5), 431-452.
 • Geronikou, E., Vance, M., Wells, B., & Thomson, J. M. (2019). The case for morphophonological intervention: Evidence from a Greek-speaking child with speech difficulties. Child Language Teaching and Therapy, 35(1), 5-23.
 • Geronikou, E., Michou, E., & Kyriazis, V. (2019). Narrative skills of bilingual school-aged English-Greek children’s: preliminary results. In E. Babatsouli (ed.), Proceedings of the International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech 2019 (pp. 45-51). ISBN: 978-618-82351-3-7.
 • Geronikou, E. (2018). Morphologically relevant speech processing skills in Greek typically and atypically developing children. In E. Babatsouli (Ed), Cross linguistic Research in Monolingual and Bilingual Speech, pp 110-128, ISMBS, Chania, Greece.
 • Geronikou, E., & Rees, R. (2016). Psycholinguistic profiling reveals underlying impairments for Greek children with speech disorders. Child Language Teaching and Therapy32(1), 95–110.