Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών χρησιμοποιείται τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για ερευνητικούς σκοπούς. Ο εργαστηριακός χώρος αποτελείται από 20 θέσεις εργασίας που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση σε λογισμικά εξειδικευμένα για Λογοθεραπευτές.

Στα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας του εργαστηρίου υπάρχουν επίσης:

  • Σύστημα Ανάλυσης Φωνητικών Παραμέτρων (VisiPitch) και
  • Συστήματα Επαυξητικής και Εναλλακτικής επικοινωνίας.

Χρήση υπολογιστή για εκπαιδευτικό σκοπό από φοιτήτρια