Το Τμήμα Λογοθεραπείας διαθέτει σύγχρονη Kλινική Λογοθεραπείας στην οποία παρέχονται δωρεάν διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες λογοθεραπείας σε παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν διαταραχές Ομιλίας, Λόγου, Φωνής και Κατάποσης.
Οι θεραπευτικές συνεδρίες που διεξάγονται με τους φοιτητές στην κλινική του τμήματος Λογοθεραπείας, σε ειδικά σχολεία, ιδρύματα, και νοσοκομεία καθοδηγούνται και εποπτεύονται από Λογοθεραπευτές/Λογοπαθολόγους και Ακοολόγους, καθηγητές ή συνεργάτες του τμήματος. Οι συνεδρίες των ασθενών αξιολογούνται περαιτέρω μέσω ηχογράφησης και βιντεοσκόπησης και σε όλες τις περιπτώσεις φυλάσσονται αρχεία για τα καλύτερα δυνατά θεραπευτικά αποτελέσματα. Σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης κλινικών υπηρεσιών τηρείται λίστα αναμονής.

Η Κλινική προσφέρει επίσης συμβουλευτική υπηρεσία στους γονείς και στους υπεύθυνους υγείας των ασθενών με τις παραπάνω διαταραχές και εξυπηρετεί την περιφέρεια Νοτιοδυτικής Ελλάδας με περιστατικά που έρχονται από απόσταση έως 100 χιλιομέτρων. Η προληπτική διάγνωση και αποκατάσταση των διαταραχών Ομιλίας, Λόγου, Φωνής και Κατάποσης σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας και σε ενήλικες, επιτυγχάνεται με τη συνεχή συνεργασία του Τμήματος με Εκπαιδευτικούς και Γιατρούς πολλαπλών ειδικοτήτων. Η διάγνωση και αξιολόγηση παιδιών προσχολικής ηλικίας αποσκοπεί κυρίως στην αποφυγή των  αναπτυξιακών προβλημάτων που απορρέουν από προβλήματα λόγου και συνεπώς στη συλλογική ένταξη των παιδιών στη σχολική και στην ευρύτερη κοινωνική ομάδα.

Η Κλινική Λογοθεραπείας συνεργάζεται με το εργαστήριο ηλεκτρονικών μηχανημάτων που διαθέτει το Τμήμα για την αξιολόγηση και θεραπεία προβλημάτων ομιλίας και φωνής μέσω συστημάτων ακουστικο-οπτικής ανάδρασης.

Η Κλινική λειτουργεί κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτοντας τις ανάγκες κλινικής εκπαίδευσης των φοιτητών.

Για ραντεβού μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση egeronikou@upatras.gr ή συμπληρώνοντας τις ακόλουθες φόρμες :

Αίτηση για Παιδιά

Αίτηση για Ενήλικες

Ενημερώνουμε ότι είναι υπάρχει ήδη μια μεγάλη λίστα αναμονής.