Το Τμήμα Λογοθεραπείας διαθέτει σύγχρονη Kλινική Λογοθεραπείας στην οποία  διεξάγεται μέρος των μαθημάτων «Κλινική Άσκηση» του Προγράμματος Σπουδών. Στο πλαίσιο αυτών των μαθημάτων οι φοιτητές εποπτεύονται από ακαδημαϊκούς κλινικούς επόπτες κατά τη διάρκεια της παρατήρησης, αξιολόγησης/διάγνωσης, λογοθεραπευτικής παρέμβασης και συμβουλευτικής σε άτομα που εκδηλώνουν ενδιαφέρον και χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες.

       

Η Κλινική Λογοθεραπείας διαθέτει χώρους ατομικών συνεδριών, αίθουσα αναμονής για τους συνοδούς και φροντιστές των συμμετεχόντων στις συνεδρίες και αίθουσα σεμιναρίων-διαλέξεων.