Στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Λογοθεραπείας, στην Πανεπιστημιούπολη του Ρίου, λειτουργεί Κλινική Λογοθεραπείας. Η Κλινική εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες κλινικής εκπαίδευσης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, όσο και τη διεξαγωγή ερευνητικού έργου.

Στην Κλινική παρέχονται υπηρεσίες αξιολόγησης και παρέμβασης σε παιδιά και ενήλικες με διαταραχές επικοινωνίας, λόγου, ομιλίας, φωνής και κατάποσης. Στον χώρο της έχουν διαμορφωθεί πέντε αίθουσες διεξαγωγής συνεδριών λογοθεραπείας, κατάλληλα εξοπλισμένες τόσο για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας όσο και για ενήλικες. Οι αίθουσες μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για ατομικές είτε για ομαδικές συνεδρίες. Οι εγκαταστάσεις της Κλινικής περιλαμβάνουν χώρο μελέτης, γραφείο συντονισμού και παροχής βιβλίων και εγχειριδίων λογοθεραπείας,  καθώς και δοκιμασιών αξιολόγησης και υλικού παρέμβασης.

 

Αίθουσα κλινικής ενηλίκων  Αίθουσα κλινικής ανηλίκων

 

Οι συνεδρίες Λογοθεραπείας πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των φοιτητών του Τμήματος. Οι υπηρεσίες παρέχονται από φοιτητές του Τμήματος Λογοθεραπείας, υπό την επίβλεψη Λογοθεραπευτών, μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ ή συνεργατών του Τμήματος. Όλες οι συνεδρίες στην Κλινική Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχονται δωρεάν. Η διάρκεια της εκάστοτε συνεδρίας εξαρτάται από τη φύση του περιστατικού, συνήθως διαρκεί 30 – 45 λεπτά της ώρας, χωρίς να υπερβαίνει τα 45 λεπτά. Η Κλινική λειτουργεί κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών εξαμήνων, ωστόσο κάποιες εκπαιδευτικές ή ερευνητικές δράσεις ενδέχεται να λαμβάνουν χώρα σε καθόλη τη διάρκεια του έτους.

 

Αίθουσα κλινικής ενηλίκων