Το Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών, έχει οργανώσει και υποστηρίζει τη λειτουργία Κλινικής Λογοθεραπείας στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης στο Ρίο.

Στην Κλινική Λογοθεραπείας παρέχονται υπηρεσίες αξιολόγησης και λογοθεραπευτικής παρέμβασης καθώς και συμβουλευτικής σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες με διαταραχές ομιλίας, λόγου, φωνής και κατάποσης.

Η Κλινική λειτουργεί κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτοντας παράλληλα τις ανάγκες κλινικής εκπαίδευσης των φοιτητών. Ειδικότερα:

  • Οι υπηρεσίες της Κλινικής Λογοθεραπείας είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες και για τις οικογένειές τους. Η συνεργασία με τις οικογένειες και τους φροντιστές των συμμετεχόντων στις συνεδρίες είναι πολύ σημαντική.
  • Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται ή παρακολουθούνται από φοιτητές του Τμήματος υπό την επίβλεψη έμπειρων κλινικών ακαδημαϊκών εποπτών.
  • Η συχνότητα και η διάρκεια των συνεδριών καθορίζονται από τους επιβλέποντες. Εξαρτώνται από παράγοντες όπως το θεραπευτικό πλάνο που ακολουθείται, τις ανάγκες κλινικής εκπαίδευσης, το συνολικό αριθμό των φοιτητών, τα  περιστατικά που χρήζουν λογοθεραπείας και τον διαθέσιμο χρόνο.

Πληροφορίες για την οργάνωση της Κλινικής Λογοθεραπείας και την παροχή λογοθεραπευτικής παρέμβασης δίνονται στους ενδιαφερόμενους κατά την πρώτη συνάντηση.

Φωτογραφία από την τοποθεσία της κλινικής Λογοθεραπείας

Λόγω της πανδημίας COVID-19, η λειτουργία της Κλινικής Λογοθεραπείας βρίσκεται σε αναστολή. Ωστόσο τηρείται λίστα αναμονής.

Εάν ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες της Κλινικής Λογοθεραπείας, δηλώνετε το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας τα ακόλουθα έντυπα:

Αίτηση για Παιδιά

Αίτηση για Ενήλικες

Email επικοινωνίας: sltclinic@upatras.gr

Οι επόπτες της κλινικής εκπαίδευσης θα επικοινωνήσουν μαζί σας εάν υπάρξει δυνατότητα προγραμματισμού συνεδριών κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου.