Το Τμήμα Λογοθεραπείας έχει οργανώσει και υποστηρίζει τη λειτουργία Κλινικής Λογοθεραπείας στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης στο Ρίο.

Στην Κλινική Λογοθεραπείας παρέχονται υπηρεσίες αξιολόγησης και λογοθεραπευτικής παρέμβασης, καθώς και συμβουλευτικής, σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες με δυσκολίες ομιλίας, λόγου, φωνής και κατάποσης.

Η Κλινική λειτουργεί κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών, καλύπτοντας ταυτόχρονα τις ανάγκες κλινικής εκπαίδευσης των φοιτητών. Ειδικότερα:

    • Οι υπηρεσίες της Κλινικής Λογοθεραπείας είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες και για τις οικογένειές τους. Η συνεργασία με τις οικογένειες και τους φροντιστές των συμμετεχόντων στις συνεδρίες είναι πολύ σημαντική για βέλτιστα αποτελέσματα.
    • Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται ή παρακολουθούνται από φοιτητές του Τμήματος υπό την επίβλεψη έμπειρων κλινικών ακαδημαϊκών εποπτών, μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και συνεργατών.
    • Η συχνότητα και η διάρκεια των συνεδριών καθορίζονται από τους επιβλέποντες. Εξαρτώνται από παράγοντες όπως το θεραπευτικό πλάνο που ακολουθείται, τις ανάγκες της κλινικής εκπαίδευσης, τον συνολικό αριθμό των φοιτητών, τα περιστατικά που χρήζουν λογοθεραπείας και τον διαθέσιμο χρόνο.

Πληροφορίες για την παροχή λογοθεραπευτικής παρέμβασης δίνονται στους ενδιαφερόμενους και τους συνοδούς τους κατά την πρώτη συνάντηση.

 

Αφίσα κλινικής λογοθεραπείας

 

Εάν ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες της Κλινικής Λογοθεραπείας, δηλώνετε το ενδιαφέρον σας στο τηλέφωνο 2610 962810 Ημέρες/Ώρες Δευτέρα και Τρίτη 9:00 έως 12:00 ή στέλνοντας email στο sltclinic@upatras.gr 

Οι επιβλέποντες της κλινικής εκπαίδευσης θα επικοινωνήσουν μαζί σας για την δυνατότητα και τον χρόνο προγραμματισμού συνεδριών στην έναρξη ή κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου