Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Λογοθεραπείας (οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για εξέταση από τριμελή επιτροπή) πρέπει να καταθέτουν αίτηση  μέσω https://eservice.upatras.gr/, από 27-05-2024  έως και 31-05-2024.

 

                                Από την Γραμματεία