ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
PΗD, MSc, BSc(Hons), BEd, BSc, FRCSLT, MCSP, SRP, ASHA Fellow

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΦΑΣΙΕΣ
Τηλ: (+30) 2610 962807

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 • 1996-2002       Institute of Neurology, University College London
                          Doctor of Philosophy in Clinical Neurology (Διδακτορικό
 • 1994- 1995      St George’s Hospital Medical School, University of London
                          Master of Sciences in Health Sciences
 • 1989-1993       University College London – National Hospital’s College of Speech Sciences.
                          Bachelor of Sciences (Hons) in Speech Sciences – Speech & Language Therapy
 • 1987-1988       Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης
                          Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας.
 • 1984-1987       Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
                          Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Φυσικοθεραπείας.
                          Πτυχίο Φυσικοθεραπείας

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Αφασίες και συναφείς επίκτητες γλωσσικές διαταραχές
Διαταραχές Φωνής
Διαταραχές φωνής στις ερμηνευτικές τέχνες
Διαταραχές επικοινωνίας σε ογκολογικούς ασθενείς
Επιδημιολογία των διαταραχών επικοινωνίας

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Προπτυχιακό επίπεδο

 • SLT_106 Εισαγωγή Στη Λογοθεραπεία
 • SLT_405 Διαταραχές Φώνησης
 • SLT_504 Αφασίες Και Συγγενείς Διαταραχές Επικοινωνίας.
 • SLT_602 Επίκτητες Γνωστικές- Γλωσσικές Διαταραχές Επικοινωνίας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

2008  Fellow of the Royal College of Speech & LanguageTherapist (FRCSLT), UK για την συνεισφορά μου στο επάγγελμα της Λογοθεραπείας
2013  Certificate of merit from American Speech Language Hearing Association (ASHA) για την συνεισφορά μου στην συντακτική επιτροπή του επιστημονικού περιοδικού of Perspectives του Special Interest Group 17 on Global Issues της ASHA
2014 Fellow of the American Speech Language Hearing Association (ASHA)
2018 Meritorious Poster Award ASHA Convention
2020 Certificate of Recognition for Outstanding Contributions in International Achievement of the American Speech-Language-Hearing Association (ASHA)

ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Επισκέπτης καθηγητης της Πανεπιστημιακής Κλινικής ΩΡΛ της Ιατρικής Σχολής Του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (EDITORIAL BOARD) ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Aphasiology
 • Seminars in Speech and Language
 • Communication Disorders Quarterly
 • Clinical Archives of Communication Disorders ( Official journal of the The Korean Association of Speech-Language Pathologists)

 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

1. Βιβλία

 1. Papathanasiou I. & Coppens P. (ed) (2021) Aphasia and related neurogenic communication disorders. Johns and Bartlett Learning Publications 3rd edition.
 2. Papathanasiou I, Coppens P, Potagas C (2012): “Aphasia and related communication disorders”, Johns and Bartlett Publications, Boston , MA
 3. Papathanasiou I, Coppens P, (2016): “Aphasia and related communication disorders”, Johns and Bartlett Publications, Boston , MA 2nd edition
 4. Papathanasiou I., de Blesser R. (2003): The Sciences of aphasia: From therapy to theory, Elsevier publishers, Oxford
 5. Papathanasiou I., (2000): Acquired Neurogenic Communication Disorders: A Clinical Perspective, Whurr Publishers, London.

2. Κεφάλαια σε βιβλία

 1. Παπαθανασίου Η., Ευστρατιάδου Ε.Α. (2022). Έφηβοι με διαταραχές επικοινωνίας. Στο Λαζαράτου Ε., Μαγκλάρα Κ. (επιμ.). Φυσιολογικές και Παθολογικές Εκβάσεις στην Εφηβεία. Αθήνα: Εκδόσεις Βήτα.
 2. Papathanasiou I., Eftradiadou E.A., Csefalvay Z. (2021). Written Language and its impairments. In Papathanasiou I. & Coppens P. (ed) Aphasia and related neurogenic communication disorders. Johns and Bartlett Learning Publications 3rd edition.
 3. Papathanasiou I Coppens P & Davidson B (2021): “Aphasia and Related Neurogenic Communication Disorders: Basic Concepts, Management and use of technology” In Papathanasiou I, Coppens P : “Aphasia and related communication disorders”, Johns and Bartlett Publications, 3nd edition
 4. Papathanasiou I, Coppens P Durant E & Ansaldo AI (2021): “Plasticity and Recovery in Aphasia”. In Papathanasiou I, Coppens P : “Aphasia and related communication disorders”, Johns and Bartlett Publications, 3nd edition
 5. Worrall L, Sherratt S & Papathanasiou I, (2021): “Therapy Approaches to Aphasia”. In Papathanasiou I, Coppens P : “Aphasia and related communication disorders”, Johns and Bartlett Publications, 3nd edition
 6. Papatzalas C, Fountas K, Kapsalaki E, Papathanasiou I (2021): “Language Disorders in Neurosurgery”. In Papathanasiou I, Coppens P : “Aphasia and related communication disorders”, Johns and Bartlett Publications, 3nd edition

3. Άρθρα σε περιοδικά με κριτές

 1. Iliadou E, Giannopoulou J, Bousi V, Papathanasiou I, Bibas A. Vocal Health Knowledge Status and Attitudes of Professional and Amateur Performing Artists in Greece. Medical Problems in Perforing Artists. 2023 Mar;38(1):31-42. doi: 10.21091/mppa.2023.1005. PMID: 36854974.
 2. Papatzalas C, Fountas K, Kapsalaki E, Papathanasiou I. The Use of Standardized Intraoperative Language Tests in Awake Craniotomies: A Scoping Review. Neuropsychological Review. 2022 Mar;32(1):20-50. doi: 10.1007/s11065-021-09492-6. Epub 2021 Mar 31. PMID: 33786797.
 3. Papatzalas, C., Papathanasiou, I., Paschalis, T., Tzerefos, C., Kapsalaki, E., Petsiti, A., & Fountas, K. (2022). Inferior Longitudinal Fascicle and Reading: Exploring Their Relationship Through a Brain Stimulation Case Study. Communication Disorders Quarterly44(1), 52–61. https://doi.org/10.1177/15257401211056857
 4. MC Brady, Myzoon Ali, Kathryn VandenBerg, Linda J Williams, Louise R Williams, Masahiro Abo, Frank Becker, Audrey Bowen, Caitlin Brandenburg, Caterina Breitenstein, Stefanie Bruehl, David A Copland, Tamara B Cranfill, MD Pietro-Bachmann, Pamela Enderby, Joanne Fillingham, F Lucia Galli, Marialuisa Gandolfi, Bertrand Glize, Erin Godecke, Neil Hawkins, Katerina Hilari, Jacqueline Hinckley, Simon Horton, David Howard, Petra Jaecks, Elizabeth Jefferies, Luis MT Jesus, Maria Kambanaros, E Kyoung Kang, Eman M Khedr, A Pak-Hin Kong, Tarja Kukkonen, Marina Laganaro, Lambon Ralph, A Charlotte Laska, Béatrice Leemann, Alexander P Leff, Roxele R Lima, Antje Lorenz, Brian Mac Whinney, R Shisler Marshall, Flavia Mattioli, İlknur Maviş, Marcus Meinzer, Reza Nilipour, Enrique Noé, NJ Paik, R Palmer, I Papathanasiou, BF Patricio, I Pavão Martins, C Price, T Prizl Jakovac, E Rochon, ML Rose, C Rosso, I Rubi -Fessen, MB Ruiter, C Snell, B Stahl, JP Szaflarski, SA Thomas, M van de Sandt-Koenderman, I van der Meulen, E Visch-Brink, L Worrall, H Harris Wright,.REhabilitation and recovery of peopLE with Aphasia after StrokE (RELEASE) Collaborators. Dosage, Intensity, and Frequency of Language Therapy for Aphasia: A Systematic Review-Based, Individual Participant Data Network Meta-Analysis. Stroke. 2022 Mar;53(3):956-967. doi: 10.1161/STROKEAHA.121.035216. Epub 2021 Dec 1. PMID: 34847708; PMCID: PMC8884127
 5. Louise R Williams, Myzoon Ali, Kathryn VandenBerg, Linda J Williams, Masahiro Abo, Frank Becker, Audrey Bowen, Caitlin Brandenburg, Caterina Breitenstein, Stefanie Bruehl, David A Copland, Tamara B Cranfill, Marie di Pietro-Bachmann, Pamela Enderby, Joanne Fillingham, Federica Lucia Galli, Marialuisa Gandolfi, Bertrand Glize, Erin Godecke, Neil Hawkins, Katerina Hilari, Jacqueline Hinckley, Simon Horton, David Howard, Petra Jaecks, Elizabeth Jefferies, Luis MT Jesus, Maria Kambanaros, Eun Kyoung Kang, Eman M Khedr, Anthony Pak-Hin Kong, Tarja Kukkonen, Marina Laganaro, Matthew A Lambon Ralph, Ann Charlotte Laska, Béatrice Leemann, Alexander P Leff, Roxele R Lima, Antje Lorenz, Brian MacWhinney, Rebecca Shisler Marshall, Flavia Mattioli, İlknur Maviş, Marcus Meinzer, Reza Nilipour, Enrique  Noé,  Nam- Jong Paik, Rebecca Palmer, Ilias Papathanasiou, Brigida F Patricio, Isabel Pavão Martins, Cathy Price, Tatjana Prizl Jakovac, Elizabeth Rochon, Miranda L Rose, Charlotte Rosso, Ilona Rubi-Fessen, Marina B Ruiter, Claerwen Snell, Benjamin Stahl, Jerzy P Szaflarski, Shirley A Thomas, Mieke van de Sandt-Koenderman, Ineke van der Meulen, Evy Visch-Brink, Linda Worrall, Heather Harris Wright, Marian C Brady (2022). Utilising a systematic review-based approach to create a database of individual participant data for meta- and network meta-analyses: the RELEASE database of aphasia after stroke. Aphasiology. 36(4) 513-533 DOI: 10.1080/02687038.2021.1897081
 6. Myzoon Ali, Kathryn VandenBerg, Linda J Williams, Louise R Williams, Masahiro Abo, Frank Becker, Audrey Bowen, Caitlin Brandenburg, Caterina Breitenstein, Stefanie Bruehl, David A Copland, Tamara B Cranfill, MD Pietro-Bachmann, Pamela Enderby, Joanne Fillingham, F Lucia Galli, Marialuisa Gandolfi, Bertrand Glize, Erin Godecke, Neil Hawkins, Katerina Hilari, Jacqueline Hinckley, Simon Horton, David Howard, Petra Jaecks, Elizabeth Jefferies, Luis MT Jesus, Maria Kambanaros, E Kyoung Kang, Eman M Khedr, A Pak-Hin Kong, Tarja Kukkonen, Marina Laganaro, Lambon Ralph, A Charlotte Laska, Béatrice Leemann, Alexander P Leff, Roxele R Lima, Antje Lorenz, Brian Mac Whinney, R Shisler Marshall, Flavia Mattioli, İlknur Maviş, Marcus Meinzer, Reza Nilipour, Enrique Noé, NJ Paik, R Palmer, I Papathanasiou, BF Patricio, I Pavão Martins, C Price, T Prizl Jakovac, E Rochon, ML Rose, C Rosso, I Rubi -Fessen, MB Ruiter, C Snell, B Stahl, JP Szaflarski, SA Thomas, M van de Sandt-Koenderman, I van der Meulen, E Visch-Brink, L Worrall, H Harris Wright, MC Brady (2021): ) Predictors of poststroke aphasia recovery: a systematic review-informed individual participant data meta-analysis. Stroke. ISSN 0039-2499 https://doi.org/10.1161/strokeaha.120.031162
 7. Papatzalas C, Fountas K, Brotis A, Kapsalaki E, Papathanasiou I. The Greek linguistic assessment for awake brain surgery: development process and normative data. Clinical  Linguistics & Phonetics. 2021 May 4;35(5):458-488. doi: 10.1080/02699206.2020.1792997. Epub 2020 Jul 15. PMID: 32666837.
 8. Marian C. Brady, Myzoon Ali, Kathryn VandenBerg, Linda J. Williams, Louise R. Williams, Masahiro Abo, Frank Becker, Audrey Bowen, Caitlin Brandenburg, Caterina Breitenstein, Stefanie Bruehl, David A. Copland, Tamara B. Cranfill, Marie di Pietro-Bachmann, Pamela Enderby, Joanne Fillingham, Federica Lucia Galli, Marialuisa Gandolfi, Bertrand Glize, Erin Godecke, Neil Hawkins, Katerina Hilari, Jacqueline Hinckley, Simon Horton, David Howard, Petra Jaecks, Elizabeth Jefferies, Luis M. T. Jesus, Maria Kambanaros, Eun Kyoung Kang, EmanM. Khedr, Anthony Pak-Hin Kong, Tarja Kukkonen, Marina Laganaro, Matthew A. Lambon Ralph, Ann Charlotte Laska, Béatrice Leemann, Alexander P. Leff, Roxele R. Lima, Antje  Lorenz, Brian MacWhinney, Rebecca Shisler Marshall, Flavia Mattioli, İlknur Maviş, Marcus Meinzer, Reza Nilipour, Enrique Noé, Nam-Jong Paik, Rebecca Palmer, Ilias Papathanasiou, Brigida F. Patricio, Isabel Pavão Martins, Cathy Price, Tatjana Prizl Jakovac, Elizabeth Rochon, Miranda L. Rose, Charlotte Rosso, Ilona Rubi-Fessen, Marina B. Ruiter, Claerwen Snell, Benjamin Stahl, Jerzy P. Szaflarski, Shirley A. Thomas, Mieke van de Sandt-Koenderman, Ineke van der Meulen, Evy Visch-Brink, Linda Worrall & Heather Harris Wright (2021):. “Predictors of Poststroke Aphasia Recovery: A Systematic Review-Informed Individual Participant Data Meta-Analysis.” Stroke vol. (52,5): 1778-1787. doi:10.1161/STROKEAHA.120.031162
 9. Marian C. Brady, Myzoon Ali, Kathryn VandenBerg, Linda J. Williams, Louise R. Williams, Masahiro Abo, Frank Becker, Audrey Bowen, Caitlin Brandenburg, Caterina Breitenstein, Stefanie Bruehl, David A. Copland, Tamara B. Cranfill, Marie di Pietro-Bachmann, Pamela Enderby, Joanne Fillingham, Federica Lucia Galli, Marialuisa Gandolfi, Bertrand Glize, Erin Godecke, Neil Hawkins, Katerina Hilari, Jacqueline Hinckley, Simon Horton, David Howard, Petra Jaecks, Elizabeth Jefferies, Luis M. T. Jesus, Maria Kambanaros, Eun Kyoung Kang, EmanM. Khedr, Anthony Pak-Hin Kong, Tarja Kukkonen, Marina Laganaro, Matthew A. Lambon Ralph, Ann Charlotte Laska, Béatrice Leemann, Alexander P. Leff, Roxele R. Lima, Antje  Lorenz, Brian MacWhinney, Rebecca Shisler Marshall, Flavia Mattioli, İlknur Maviş, Marcus Meinzer, Reza Nilipour, Enrique Noé, Nam-Jong Paik, Rebecca Palmer, Ilias Papathanasiou, Brigida F. Patricio, Isabel Pavão Martins, Cathy Price, Tatjana Prizl Jakovac, Elizabeth Rochon, Miranda L. Rose, Charlotte Rosso, Ilona Rubi-Fessen, Marina B. Ruiter, Claerwen Snell, Benjamin Stahl, Jerzy P. Szaflarski, Shirley A. Thomas, Mieke van de Sandt-Koenderman, Ineke van der Meulen, Evy Visch-Brink, Linda Worrall & Heather Harris Wright (2020): RELEASE: a protocol for a systematic review based, individual participant data, meta- and network meta- analysis,   of   complex   speech-language   therapy    interventions    for    stroke-related aphasia, Aphasiology, 34:2, 137-157, DOI: 10.1080/02687038.2019.1643003
 10. Vardonikolaki A, Pavlopoulos V, Pastiadis K, Markatos N, Papathanasiou I, Papadelis G, Logiadis M, Bibas A. Musicians’ Hearing Handicap Index: A New Questionnaire to Assess the Impact of Hearing Impairment in Musicians and Other Music Professionals. J Speech Language Hearing Research. 2020 Dec 14;63(12):4219-4237. doi: 10.1044/2020_JSLHR-19-00165. Epub 2020 Nov 30. PMID: 33253626.
 11. Efstratiadou, E.A., Papathanasiou, I., Holland, R., Varlokosta, S., & Hilari, K. (2019). Efficacy of Elaborated Semantic Features Analysis in Aphasia: a quasi – randomised control trial. Aphasiology. 33:12, 1482-1503, doi.org/10.1080/02687038.2019.1571558
 12. Kladouchou V, Papathanasiou I, Efstratiadou EA, Christaki V, Hilari K. Treatment integrity of elaborated semantic feature analysis aphasia therapy delivered in individual and group settings. Int J Lang Commun Disord. 2017 Nov;52(6):733-749. doi: 10.1111/1460-6984.12311. Epub 2017 Feb 23. PMID: 28229515.
 13. Code C, Papathanasiou I, Rubio-Bruno S, de la Paz Cabana M , Villanueva MM, Haaland- Johansen L, Prizl-Jakovac T, Leko A, Zemva N, Patterson R, Berry R, Rochon E, Leonard C and Robert A (2016) “International patterns of the public awareness of aphasia”, International Journal of Language & Communication Disorders Volume 51, Issue 3, : 276–284
 14. Efstratiadou EA, Chelas EN, Ignatiou M, Christaki V, Papathanasiou I, Hilari K. Quality of life after stroke: evaluation of the Greek SAQOL-39g. Folia Phoniatric Logopedics. 2012;64(4):179-86. doi: 10.1159/000340014. Epub 2012 Oct 25. PMID: 23108447.
 15. Papathanasiou I, Filipović SR, Whurr R, Jahanshahi M. Plasticity of motor cortex excitability induced by rehabilitation therapy for writing. Neurology. 2003 Oct 14;61(7):977-80. doi: 10.1212/wnl.61.7.977. PMID: 14557572