ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΜΜΗΣ, PhD CCC A/SLP

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ & ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ


Τηλ: (+30) 2610 962809
Email: nicktrimmis@upatras.gr
  

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 • Διδακτορικό Δίπλωμα στις Κλινικές – Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες.
  Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Ιατρικής. Πάτρα, 2008.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.S.) στην Λογοπαθολογία.
  City University of New York, Lehman College, Η.Π.Α., 1997.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.S.) στην Ακοολογία.
  City University of New York, Η.Π.Α., Brooklyn College, 1994.
 • Δίπλωμα Κλινικής Ειδίκευσης στην Λογοπαθολογία (CCCSLP).
  A.S.H.A., 2000.
 • Δίπλωμα Κλινικής Ειδίκευσης στην Ακοολογία (CCCA).
  A.S.H.A., 1996.
 • Πτυχίο (B.A.) Λογοπαθολογίας & Ακοολογίας.
  City University of New York, Lehman College, Η.Π.Α., 1991.
 • Πτυχίο Παιδαγωγικής.
  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας, 1987.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Ανάπτυξη του Λόγου και της Ομιλίας σε άτομα με εiδικές ανάγκες και κυρίως με έλλειμμα ακοής.Θέματα αναγνώρισης και παραγωγής του λόγου σε παιδιά και ενήλικες  με ακουστική απώλεια και χρήση ακουστικών βαρηκοΐας και κοχλιακών εμφυτευμάτων. Ανάπτυξη δοκιμασιών ομιλητικής ακοομετρίας για την αξιολόγηση της περιφερικής ακοής και κεντρικής ακουστικής επεξεργασίας.
ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Προπτυχιακό επίπεδο

 • SLT_304 Ακοολογία
 • SLT_604 Αποκαταστατική Ακοολογία
 • SLT_ 702 Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες
 • SLT_804 Τεχνολογία Βοηθημάτων Ακουστικής Ενίσχυσης

Μεταπτυχιακό Επίπεδο

 • HE_108 Λόγος και Επικοινωνία
 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 • Nikolaos Trimmis, Nausica Ziavra, Theodoros Papadas & Stefanos Naxakis (2020) Amplification performance outcome: a self-assessment outcome measure for hearing aid users in Greece, Hearing, Balance and Communication, DOI: 10.1080/21695717.2020.1727213.
 • Τρίμμης Ν, Μουρτζούχος Κ, Ναξάκης Σ, Παπαδάς Θ, Γκούμας Π. Ομιλητική Ακοομετρία – Δοκιμασία Δισύλλαβων Ψευδολέξεων. Ωτορινολαρυγγολογία – Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου 2013; 52 (2): 16-21.
 • Trimmis N, Vrettakos G, Gouma P, Papadas T. Speech Audiometry: Nonsense Monosyllabic Lists in Modern Greek. Journal of Hearing Science 2012; 2(3):41-49.
 • Trimmis N, Papadopoulos S. Monaural performance intensity functions of average esophageal speech. Archives: The International Journal of Medicine 2009;2(4):299-302.
 • Papadas T, Papadeas E, Gouma P, Papadopoulos S, Trimmis N. Word Recognition Performance between Esophageal and Normal Speech in Quiet and in Noise. Proceedings of the 3rd International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language; 2009 November 13-14; Belgrade, Serbia. p. 272-277.
 • Trimmis N, Makri V, Markatos N, Gouma P. Development of a nonsense speech recognition test in Modern Greek. Proceedings of the 9th EFAS Congress: Joint meeting with the VI Congress of the Spanish Society of Audiology; 2009 June 21-24; Canary Islands, Spain.
 • Trimmis N, Markatos N, Malaperdas K, Papadas T. Adult-List equivalency testing and comparison of speech recognition between male and female voice. Proceedings of the 9th EFAS Congress: Joint meeting with the VI Congress of the Spanish Society of Audiology; 2009 June 21-24; Canary Islands, Spain.
 • Τρίμμης Ν, Μαρκάτος Ν, Μαλαπέρδας Κ, Γκούμα Π,  Παπαδέας Ε. Έλεγχος ισοδυναμίας λιστών ομιλητικής ακοομετρίας για ενήλικες και σύγκριση αναγνώρισης ομιλίας μεταξύ αντρικής και γυναικείας φωνής. Ελληνική Ωτολογία – Ακοολογία – Νευροωτολογία 2009; 3(2):96-101.
 • Τρίμμης Ν, Παπαδάς Θ, Γκούμα Π, Παπαδέας Ε. Ουδός Αναγνώρισης Ομιλίας – Ανάπτυξη υλικού για τον παιδιατρικό πληθυσμό. Ελληνική Ωτολογία – Ακοολογία – Νευροωτολογία 2009; 1(3):8-15.
 • Trimmis N, Papadas T, Naxakis S, Goumas P. Effect of different Test Signals during the Verification Stage of Digital Multi-Channel Hearing Aids on Word Recognition Performance. Archives: The International Journal of Medicine 2008;1(3):136-139.
 • Trimmis N, Papadeas E, Papadas T, Papathanasopoulos P, Gouma P, Goumas P. A Modern Greek Word Recognition Score Test Designed for School Aged Children. The Mediterranean Journal of Otology 2008;4(1):1-8.
 • Trimmis N, Papadeas E, Papadas T, Gouma P. Development of Speech Audiometry Materials for the Pediatric Population: Establishment of Word Recognition Curves. Second European Congress of Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders. 2008 September 26-28; Sofia, Bulgaria. p. 197-205.
 • Παπαδέας Ε, Τρίμμης Ν. Εφαρμογή των καταλόγων ομιλητικής ακοομετρίας στην παιδική ηλικία. Ελληνική Ακοοολογία-Νευροωτολογία 2008;1(5):123-126.
 • Τρίμμης Ν, Γκέκα Φ, Ζαφειροπούλου Μ, Παπαδέας Ε. Σύγκριση του ποσοστού αναγνώρισης ομιλίας της νεοελληνικής ως πρώτης και δεύτερης γλώσσας σε ησυχία και παρουσία θορύβου. Ελληνική Ακοοολογία-Νευροωτολογία 2008;1(5):127-131.
 • Παπαδέας Ε, Τρίμμης Ν, Παπαδάς Θ, Παπαθανασόπουλος Π, Ηλιάκη Χ, Μικρούλη Π, Γκούμας Π. Ομιλητική Ακοομετρία: Ανάπτυξη Παιδιατρικών Λιστών. Ελληνική Ακοοολογία-Νευροωτολογία 2007;1(2):53-57.
 • Παπαδέας Ε, Τρίμμης Ν, Ναξάκης Σ, Μαργαρίτης Β, Γκούμας Π. Ομιλητική Ακοομετρία: Nέα δεδομένα στην Νεοελληνική γλώσσα. Ελληνική Ακοοολογία- Νευροωτολογία 2006;1(2):21-26.
 • Trimmis N, Papadeas E, Papadas T, Naxakis S, Papathanasopoulos P, Goumas P. Speech Audiometry: The Development of Modern Greek Word Lists for Suprathreshold Word Recognition Testing. The Mediterranean Journal of Otology 2006;2(3):117-126.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
 • Mueller ΗG, Jorgensen LΕ. Ακουστικά Βαρηκοΐας για Λογοθεραπευτές: Οδηγός Σύγχρονης Ακουστικής Αποκατάστασης. 1η Ελληνική Έκδοση. Τρίμμης Ν, Επιμέλεια. Λευκωσία: Broken Hill Publishers LTD; 2024.
 • Yairi E, Seery C. Τραυλισμός – Θεμελιώδεις Αρχές και Κλινική Άσκηση. 1η Ελληνική Έκδοση. Τρίμμης Ν, Επιμέλεια. Λευκωσία: Broken Hill Publishers LTD; 2021.
 • Pindzola R, Plexico L, Haynes W. Διάγνωση και Αξιολόγηση στη Λογοπαθολογία. 1η Ελληνική Έκδοση. Τρίμμης Ν, Ζιάβρα Ν, Επιμέλεια.Λευκωσία: Broken Hill Publishers LTD; 2020.
 • Roth F. Εγχειρίδιο Θεραπείας για Λογοθεραπευτές. 1η Ελληνική Έκδοση. Τρίμμης Ν, Ζιάβρα Ν, Νησιώτη Μ, Επιμέλεια. Λευκωσία: Broken Hill Publishers LTD; 2016.
 • Hall J. Κλινική Ακοολογία. 1η Ελληνική Έκδοση. Τρίμμης Ν & Ζιάβρα Ν, Επιμέλεια. Λευκωσία: BrokenHillPublishersLTD; 2015.
 • Anderson N B, Shames G H. Εισαγωγή στις Διαταραχές Επικοινωνίας. 1η Ελληνική Έκδοση. Τρίμμης Ν, Επιμέλεια. Λευκωσία: Broken Hill Publishers LTD; 2013.
 • Tye-Murray N. Θεμελιώδεις Αρχές Ακουστικής Αποκατάστασης: Παιδιά, Ενήλικες και Μέλη της Οικογένειας τους. 1η Ελληνική Έκδοση. Τρίμμης Ν, Επιμέλεια και Συγγραφή. Αθήνα: Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης – Broken Hill Publishers LTD; 2012.
 • Kummer A. Σχιστίες και Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες-Επιπτώσεις στην Ομιλία και την Αντήχηση. 1η Ελληνική Έκδοση. Τρίμμης Ν, Επιμέλεια. Αθήνα: Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης ΑΕ; 2011.
 • Martin F N, Clark J G. Ακοολογία. 1η Ελληνική Έκδοση. Τρίμμης Ν, Επιμέλεια. Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην; 2008.
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ
 • Τρίμμης Ν. Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Αποκατάστασης. Στο Βιβλίο: Ακουστικά Βαρηκοΐας για Λογοθεραπευτές. 1η Ελληνική Έκδοση. Τρίμμης Ν, Γενική Επιμέλεια. Αθήνα: Εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD; 2024. σελ.307-320.
 • Τρίμμης Ν. Ομιλητική Ακοομετρία στην Ελληνική Γλώσσα. Στο Βιβλίο: Κλινική Ακοολογία. 1η Ελληνική Έκδοση. Τρίμμης Ν, Γενική Επιμέλεια. Αθήνα: Εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD; 2015. σελ. 263-273.
 • Τρίμμης Ν. Δοκιμασίες Ομιλητικής Ακοομετρίας στην Ελλάδα. Στο Βιβλίο: Θεμελιώδεις Αρχές Ακουστικής Αποκατάστασης: Παιδιά, Ενήλικες και Μέλη της Οικογένειας τους. 1η Ελληνική Έκδοση. Τρίμμης Ν, Επιμέλεια και Συγγραφή. Αθήνα: Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης – Broken Hill Publishers LTD; 2012. σελ. 563-608.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ

Κλινική Ακοολογίας

Ίδρυση κλινικής ακοολογίας στο τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών για την αξιολόγηση της περιφερικής και κεντρικής επεξεργασίας της ακοής σε παιδιά και ενήλικες.

Ομιλητική Ακοομετρία (Speech Audiometry)

Ανάπτυξη των παρακάτω δοκιμασιών ομιλητικής ακοομετρίας στην νεοελληνική γλώσσα:

 • Δοκιμασία για τη Λεκτική Αναγνώριση (WRS) σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας.
 • Δοκιμασία για τη Λεκτική Αναγνώριση (WRS) σε Παιδιά Σχολικής Ηλικίας.
 • Δοκιμασία για τη Λεκτική Αναγνώριση (WRS) σε Ενήλικες.
 • Δοκιμασία για τον Ουδό Αναγνώρισης Ομιλίας (SRT) σε Παιδιά.
 • Δοκιμασία για τον Ουδό Αναγνώρισης Ομιλίας (SRT) σε Ενήλικες.
 • Δοκιμασία Δισύλλαβων Ψευδολέξεων.
 • Δοκιμασία Μονοσύλλαβων Ψευδολέξεων.
 • Διχωτικές Δοκιμασιές για τον Δίπλευρο Διαχωρισμό.
 • Διχωτικές Δοκιμασιες για την Δίπλευρη Ενοποίηση.
 • Μονόπλευρες Δοκιμασιες Χαμηλού Πλεονασμού για Παιδιά.
 • Μονόπλευρες Δοκιμασιες Χαμηλού Πλεονασμού για Ενήλικες.
 • Δοκιμασίες Δίπλευρης Αλληλεπίδρασης.
 • Δοκιμασίες Χρονικά Συμπιεσμένης Ομιλίας.
 • Δοκιμασία Προτάσεων σε Θόρυβο (Διάφορες Αναλογίες Σ/Θ).

Οι περισσότερες από τις παραπάνω δοκιμασίες έχουν αναπτυχθεί για πρώτη φορά στην νεοελληνική γλώσσα και χρησιμοποιούνται ήδη από ΩΡΛ κλινικές.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου για την αποστολή των παραπάνω δοκιμασιών.