ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΟΥΛΑ) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τηλ: (+30) 2610 962805
Email: vgeorgop@upatras.gr

 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
 • Δίπλωμα Ηλεκτρoλόγoυ Μηχαvικoύ, Τμήμα Ηλεκτρoλόγωv Μηχαvικώv τoυ Παv/μίoυ Θράκης, Ιούλιος 1984.
 • Δίπλωμα Μasters SMEECS, Τμήμα Ηλεκτρoλόγωv Μηχαvικώv και Επιστήμης Υπoλoγιστώv τoυ ΜIΤ των ΗΠΑ με εξειδίκευση στις Οπτικές Τηλεπικοινωνίες, Φεβρουάριος 1987.
 • Δίπλωμα Engineer’s (Professional) Degree, Τμήμα Ηλεκτρoλόγωv Μηχαvικώv και Επιστήμης Υπoλoγιστώv τoυ ΜIΤ των ΗΠΑ με εξειδίκευση στην Ανάλυση Βιοηλεκτρικών Σημάτων, Ιούνιος 1988.
 • Διδακτoρικό Δίπλωμα, Ph.D., Τμήμα Ηλεκτρoλόγωv Μηχαvικώv τoυ Tufts University τωv ΗΠΑ, με εξειδίκευση στην Επεξεργασία Σημάτων Αντίληψης και στα Νευρωνικά Δίκτυα, Μάιος 1992.
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤA

Εφαρμογές Τεχνολογίας στην Παρέμβαση και Θεραπεία; Συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης στη Διαφοροδιάγνωση; Τεχνολογία Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Προπτυχιακό επίπεδο
 • SLT_105 Εισαγωγή στην Στατιστική και Πληροφορική (Α Εξάμηνο)
 • SLT_203 Ψυχοφυσιολογία Ακοής, Ομιλίας, Λόγου (Β Εξάμηνο)
 • SLT_605 Μεθοδολογία  της Έρευνας και Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων (ΣΤ Εξάμηνο)
 • SLT_701 Τεχνολογία Ομιλίας, Λόγου & Εναλλακτικής Επικοινωνίας (Η Εξάμηνο)

Μεταπτυχιακό επίπεδο

 • Διεπιστημονική Προσέγγιση στις Επιστήμες Αποκατάστασης
 • Νέες Τεχνολογίες στη Λογοθεραπεία
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
 • Mazzuto, G., Stylios, C., Ciarapica, F. E., Bevilacqua, M., & Georgopoulos, V. (2022). Improved Decision-Making through a DEMATEL and Fuzzy Cognitive Maps-Based Framework. Mathematical Problems in Engineering, Article ID 2749435.
 • Georgopoulos, V. C. (2021, December). Fuzzy Cognitive Map Decision Support for Aging in Place for the Elderly. In 2021 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM) (pp. 1649-1651). IEEE.
 • Georgopoulos, V. C. (2020, July). Advanced time-frequency analysis and machine learning for pathological voice detection. In 2020 12th International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing (CSNDSP) (pp. 1-5). IEEE.
 • Stylios, C. D., Bourgani, E., & Georgopoulos, V.C. (2020). Impact and applications of fuzzy cognitive map methodologies. In Beyond traditional probabilistic data processing techniques: Interval, fuzzy etc. Methods and their applications (pp. 229-246). Springer, Cham.
 • Georgopoulos, V.C., Perdikogianni, M., Mouskenteri, M., Psychogiou, L., Oikonomou, M., & Malandraki, G.A. (2018). Cross-Cultural Adaptation and Validation of the SWAL-QoL Questionnaire in Greek. Dysphagia, 33(1), 91-99.
 • Georgopoulos, V.C., & Stylios, C.D. (2017). Decision Making Using Fuzzy Cognitive Maps in Post-Triage of Non-Critical Elderly Patients. Journal of Bioinformatics and Neurosciences. 3(3), 111-116.
 • Malandraki, G.A., Markaki, V., Georgopoulos, V.C., Psychogios, L., & Nanas, S. (2016). Postextubation Dysphagia in Critical Patients: A First Report From the Largest Step-Down Intensive Care Unit in Greece. American Journal of Speech-Language Pathology, 25(2), 150-156.
 • Georgopoulos, V. C., Stylios, C. D., Kambanaros, M., & Malandraki, G. A. (2016). Online Decision Support for Speech & Language Pathology Assessment and Rehabilitation of Individuals with Multiple Needs. In XIV Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing 2016 (pp. 1303-1307). Springer International Publishing.
 • Georgopoulos, V.C., Rajappa, A.T., Soriano, K., Zeimer, C., Malandraki, G.A. (2019). Feasibility of a Neural Network in Predicting Aspiration Severity Post Supratentorial Stroke. Poster presented at 27th Annual Meeting of the Dysphagia Research Society, San Diego, CA, March 7–9.
 • Nanousi, V., Kalogeraki, K., Smyrnaiou, A., Tola, M., & Georgopoulos V.C. (2018): Development of a Multimedia Tool for Short-Term & Perspective Memory in Patients With Dementia. Poster presented at ASHA Convention, Boston, MA, November 15-17.
 • Vardaksi M., Gkagkaras C., Alexaki A. & Georgopoulos V.C. (2018): Greek Language Phoneme Production of Adult Migrants With Farsi or Arabic as a Native Language. Poster presented at ASHA Convention, Boston, MA, November 15-17.
 • Papathanasiou, I., Anagnostou G, Koutrafouri S., Psarommati, E., & Georgopoulos V.C. (2015). Objective Parameters of Voice in Total Thyroidectomy Without Recurrent Laryngeal Nerve Injury. Presented at the American Speech-Language-Hearing Association’s (ASHA) 2015 annual convention in Denver, Colorado, (November 12-14).
 • Georgopoulos V.C., Bokari F., Avgerou, S., & Stefopoulou M.-K. (2015). Computer & Math Skills Self-Assessment in First- Year SLT Students: Expectations & Reality. Presented at the American Speech-Language-Hearing Association’s (ASHA) 2015 annual convention in Denver, Colorado, (November 12-14).
 • Stylianou, A. & Georgopoulos V.C. (2015).  DAF Stuttering Remediation on Hearing Impaired Adult With Severe Stuttering & Mild Intellectual Disability. Presented at the American Speech-Language-Hearing Association’s (ASHA) 2015 annual convention in Denver, Colorado, (November 12-14).
 • Georgopoulos V.C., Malandraki G.A., & Stylios C.D. (2003). A Fuzzy Cognitive Map Approach to Differential Diagnosis of Specific Language Impairment,” Journal of Artificial Intelligence in Medicine. 29(3):261 – 278.

Citations Profile at Scholar Google: http://scholar.google.com/citations?user=1Rbv0LsAAAAJ

Citations Profile at SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701310888