ΣΤΑΦΥΛΙΔΟΥ-ΑΛΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στον τομέα της Γλωσσολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών (2000)
 • Θέμα διδακτορικής Διατριβής: “Τα Προθηματικά Ρήματα στη Γερμανική και στην Ελληνική Γλώσσα. Συγκριτική Ανάλυση”
 • Σπουδές: Γερμανική, Γαλλική Φιλολογία, Ιστορία
 • Πτυχίο(ΜΑ) Παν/μίου Στουττγκάρδης, Γερμανία(1982)
  Ειδίκευση: Γλωσσολογία,Διδακτική
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Θεωρητική και Συγκριτική Γλωσσολογία
 • Κατάκτηση /εκμάθηση της Γλώσσας(Γ1, Γ2, …..)
 • Στρατηγικές διδασκαλίας της Ξένης Γλώσσας (ανάπτυξη των 4 δεξιοτήτων, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες(2001)
 • Διγλωσσία και Γλωσσικές Διαταραχές
 • Δίτροπη Διγλωσσία
 • Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ                 

                      Παρακολούθηση

 • 1982-1986  Σεμιναρίων του Λαϊκού Παν/μίου του Βερολίνου για τη διδασκαλία της  Γερμανικής και Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
 • 1987-1989 Σεμιναρίου Αρχειονομίας, Παλαιογραφίας και Βοηθητικών Επιστημών της Ιστορίας στα Γενικά Αρχεία του Κράτους
 • 1991-1998  Πλήθους παραδόσεων και συμμετοχή σε σεμινάρια του Παν/μιου Αθηνών και Θεσ/νίκης γλωσσολογικού περιεχομένου
 • 31–15.07.1994  Μαθημάτων Γλωσσολογίας στο Summerschool του Παν/μίου του  Göttingen (ΟΔΓ)
 • 08–15.07.1994 Σεμιναρίων στο Παν/μιο Humboldt  και στο Ελεύθερο Παν/μιο του Βερολίνου καθώς και στο Κέντρο  Γενικής Γλωσσολογίας
 • 17-20.04.1994  Συνεδρίου του GLOW στην Αθήνα
 • 19-26.08.1995   Erasmus Workshop Münster στο Carolinensiel(ΟΔΓ) με θέμα “The elektronic Lexicon in the Foreign Language Teaching”
 •  05.08.-23.08.1996  Παρακολούθηση  του  “ The Third Central European Summer Scool in Generative Linguistics” στο  Olomouc της Τσεχίας, όπου και παρουσίασα “το φαινόμενο της ενσωμάτωσης της πρόθεσης σε ρήματα της Γερμανικής και Ελληνικής Γλώσσας”
 • 19-21.09.1997  Συμμετοχή στο πρώτο Μεσογειακό Συνέδριο Μορφολογίας, στη Μυτιλήνη
 • 1998,1999,2001 Συμμετοχή με εισηγήσεις στο 1ο, 2ο και 4ο Διεθνές Συνέδριο του Παν/μίου Πατρών με θέμα “Η Ελληνική ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα”
 • 2003,2005  Παρακολούθηση με εισήγηση των Συνεδρίων του ΕΑΠ με Θέμα την “Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση”
 • 01-06.08.2005  Συμμετοχή με εισηγήσεις στο ΧΙΙΙ Διεθνές Συνέδριο Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας, στο Γκρατς της Αυστρίας
 • 09-10.04.2005  Παρακολούθηση στην Αθήνα του σεμιναρίου του ΥΠΕΠΘ για την Πιστοποίηση της Γνώσης Ξένων Γλωσσών
 • 2006-2010  Συμμετοχή με εισήγηση στα Συνέδρια Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας του Ινστιτούτου Goethe στην    Αθήνα και Θεσ/νίκη
 • 27-30.09.2007  Συμμετοχή με εισήγηση στο 42ο Διεθνές Συνέδριο” Linguistisches Kolloquium  με θέμα  ”Γλωσσική    Ποικιλότητα και Εκμάθηση Γλωσσών: Νέοι Δρόμοι προς τον Γραμματισμό”
 • 03-05.04.2009  Συμμετοχή με εισήγηση στο 4ο  Διεθνές Επιστημονικό  Συνέδριο του  Παν/μιου Αιγαίου, στη Ρόδο
 • 28-29.11.2011   Συμμετοχή ως εκπρόσωπος του ΤΕΙ Πατρών στο Θεματικό Σεμινάριο “Ο Αντίκτυπος του προγράμματος ERASMUS σε θεσμικό και ατομικό επίπεδο”, στα πλαίσια του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση/ERASMUS.
 • 15-20.04.2012  Συμμετοχή  ως εκπρόσωπος του ΤΕΙ Πατρών με εισήγηση σε Πρόγραμμα ERASMUS “ Competence Germany and Networking GerN! Higher Education Staff Mobility, στο Βερολίνο
 • 15.04.2016  Συμμετοχή στην Ημερίδα του ΙΚΥ “Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, που διεξήχθη  στο Παν/μιο Πατρών
 • 02.12.2016  Συμμετοχή στην Ημερίδα “Για το παρόν και το μέλλον των τεσσάρων “ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών” της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα
 • 10-12.11.2017  Συμμετοχή στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας στα Ιωάννινα
 • 8-10.11.2019  Συμμετοχή στο 2ο Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας στην Πάτρα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1) Διδασκαλία της Γερμανικής/Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας:

 • 1974-1977 Γερμανικά για αλλοδαπούς φοιτητές, στα ειδικά τμήματα του Παν/μίου Στουτγκάρδης,
 • 1978-79 Γερμανικά στο  Ελληνικό Λύκειο Στουτγκάρδης,
 • 1979-1981 Ελληνικά ως Ξένη Γλώσσα στο Λαϊκό Παν/μιο Στουτγκάρδης
 • 1983-1986 Γερμανικά και Ελληνικά στο Λαϊκό Παν/μιο Στουτγκάρδης και Βερολίνου
 • 1986-1991 Γερμανικά σε φροντιστήρια της Αθήνας, επίπεδο Β1, Β2, Γ1, Γ2
 • 30.06 – 17.07. 1987 Γερμανικά σε ταχύρυθμο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΥΠΕΠΘ για καθηγητές αποσπασμένους στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού
 • 1987-1989  Γερμανικά για μηχανικούς των Ναυπηγείων Ελευσίνας
 • 1993, 1994 Στο Παν/μιο ΗUMBOLDT, Τμήμα Κλασσικής Φιλολογίας και Νεοελληνικών Σπουδών, στο Βερολίνο δίδαξα τα μαθήματα:
  α) Δομή της ελληνικής και γερμανικής πρότασης
  β) Παραγωγή λέξεων στη γερμανική και ελληνική γλώσσα
 • Παν/μιο Münster: Lexicographical Problems of the Greek Multi- Word Compounds”
 • 1991-1994 Διδασκαλία ως Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (ΕΜΥ)της Γραμματικής της Γερμανικής Γλώσσας στους προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος  Γερμανικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του  ΕΚΠA

2) 1981-1986 Επιστημονικός Συνεργάτης σε δίγλωσσους παιδικούς σταθμούς του Βερολίνου

3) 1987-1989 Γενικά Αρχεία του Κράτους: Μετάφραση , ταξινόμηση και επιμέλεια του Προσωπικού Αρχείου του Βασιλέως Όθωνος

4) 01.07-12.07.1991 Εισηγήτρια στο 1ο σεμινάριο επιμόρφωσης καθηγητών της γερμανικής γλώσσας που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων  Γλωσσών στην Αθήνα.

Θέματα που εισηγήθηκα:

  • Επεξεργασία κειμένων των διδακτικών βιβλίων
  • Τεχνικές για την καλλιέργεια του Ακούω και καταλαβαίνω
  • Κείμενο και Γραμματική
  • Μέσα διδασκαλίας, προετοιμασία μιας διδακτικής ώρας
  • Η σημασία του παιγνιδιού στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας
  • Μορφές διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας στις μικρές τάξεις

5) ΣΕΠ στο ΕΑΠ από το Ακαδ. Έτος 2001-2002 μέχρι σήμερα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας: Θ.Ε Γλωσσικές δεξιότητες στην προφορική και γραπτή επικοινωνία της Γερμανικής Γλώσσας

6) Από 24/10 του 1994 μέχρι σήμερα διδάσκω στο ΤΕΙ-Πάτρας/ / ΤΕΙ – Δυτικής Ελλάδας
α) τη Γερμανική Γλώσσα ως Γλώσσα Ειδικότητας στο τμήμα Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
β) την Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα στους ερασμιακούς φοιτητές και

7) 01.09. 2013 Ένταξη στο τμήμα Λογοθεραπείας, όπου διδάσκω τα μαθήματα:

 •                 Γλωσσική Ανάπτυξη (εργαστήριο) 2ο εξάμηνο
 •                 Ψυχολογία της Γλώσσας και Νευρογλωσσολογία (Θεωρία + Εργαστήριο) 5ο εξαμηνο
 •                 Πολυγλωσσικό Περιβάλλον και Διγλωσσία (7ο εξάμηνο)
 •                 Γερμανικά 1 και Γερμανικά 2  για ειδικούς σκοπούς, 2ο εξάμηνο

                Τμήμα Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων:
                Γερμανική Τουριστική Ορολογία (θεωρία και Εργαστήριο) (7ο εξάμηνο)

    Διατμηματικά Μαθήματα:

  • Γερμανικά Α1, Α2, Β1
  • Ελληνικά για ερασμιακούς φοιτητές :Α1, Α2

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Σταφυλίδου Γεωργία, Καλογρίδης Βασίλης (2019):”Φύλο, ηλικία και εγγραμματισμός στα Ελληνικά”, στο 2ο Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας 8-10 Νοεμβρίου 2019 στην Πάτρα
 • Σταφυλίδου Γεωργία, Αρμούτση Ευθυμία, Νταούτ Εμπρού, Καλογρίδης Βασίλης(2017):” Γραμματική ενημερότητα και σχολική ετοιμότητα:Η περίπτωση των αφηγηματικών δεξιοτήτων υπό το πρίσμα της δομικής αφηγηματολογίας” στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας 1 0 – 1 2 Νοεμβρίου 2017 στα Ιωάννινα
 • Stafylidou, Georgia (2013): “ Sprachlernspiele im fachbezogenen DaF-Unterricht für Tourismus-Studenten”. In Linguistik International, 587-597, Peter Lang,Frankfurt am Main
 • Stafylidou, Georgia (2012):”Der fachbezogene Fremdsprachenunterricht an den griechischen Fachhochschulen”.In: Workshop 5 Days Professional Training, Networking and Partners Visit, Berlin 15.04-20.04 2012
 • Σταφυλίδου Γεωργία (2011): Εξετάσεις πιστοποίησης γνώσης της Γερμανικής Γλώσσας για Επαγγελματικούς και Ακαδημαϊκούς σκοπούς. Πανελλήνια Ημερίδα του ΚΞΓΦΑ του ΤΕΙ-ΠΑΤΡΩΝ (28.2.2011) Θέμα: “Η αξιολόγηση και Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας για ειδικούς σκοπούς στα ΤΕΙ – Προοπτικές Αναγνώρισης της πιστοποίησης μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης”.
 • Stafylidou, Georgia, Chardaloupa, Johanna (2010): “Das Lied als Anlass zur Herstellung eines Videoclips” In: Griechischer Deutschlehrerkongress: “Gute Fahrt mit Deutsch durch Europa- Deutsch in Konzert der europäischen Mehrsprachigkeit”. 16-18 April 2010 Thessaloniki
 • Σταφυλίδου Γεωργία (2009): “Ρόλος και δράση του ΚΞΓΦΑ του ΤΕΙ-Πάτρας με το βλέμμα στο μέλλον”. Πανελλήνια Ημερίδα του ΚΞΓΦΑ του ΤΕΙ-Χαλκίδας. Θέμα:“Η μελλοντική πορεία και ο ρόλος των Κέντρων Ξένων Γλωσσών στα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα
 • Stafylidou, Georgia, Karras, John (2009): “The role of teaching language for specific purposes in Tourism Management studies.” 4th International Scientific Conference in Rhodos (3-4 April 2009), Theme: Planing for the Future – Learning from the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality
 • Σταφυλίδου Γεωργία (2008):” Η διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας ως Γλώσσα Ειδικότητας στο ΤΕΙ-Πάτρας”. Ημερίδα του ΤΕΙ-Αθήνας(02.04.2008). ΘΕΜΑ: Το μέλλον της Ξένης Γλώσσας στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα”
 • Stafylidou, Georgia (2006): “Das Lied als Anlass zur Förderung der schriftlichen Textproduktion im DaF-Unterricht”. In http://lingvomaster.ru/files/88.pdf
 • Stafylidou, Georgia, Chardaloupa, Johanna (2006): “Das Lied als Anlass zur Förderung der schriftlichen Textproduktion im DaF-Unterricht”.  Griechischer Deutschlehrerkonkress, 07-07.04.2006, Thessaloniki
 • Stafylidou, Georgia(2006): Deutsch im Bereich des Tourismus. Griechischer Deutschlehrerkonkress, 07-07.04.2006, Thessaloniki
 • Stafylidou, Georgia, Chardaloupa, Johanna, Xydias, Ch. (2006): “Tauben vergiften im Park. Unterrichtsvorschlag zu einem Lied von Georg Kreisler”. I: AUS : BLICKE 23, Zeitschrift für österreichische Kultur und Sprache. 28-39, 0/4 2006
 • Σταφυλίδου Γεωργία (2005): Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας. Διερεύνηση και αξιολόγηση των παραγόντων που επηρεάζουν την αειφόρο ανάπτυξη του προγράμματος”. 3ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. 11.11 – 13.11. 2005, Πάτρα
 • Stafylidou, Georgia, Chardaloupa, Johanna, Xydias,Ch. (2005):Tante Emma vergiftet Tauben im Park. Das Lied als Anlass zur Förderung der schriftlichen Textproduktion im DaF-Unterricht. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, 01.08 – 08.08.2005 in Graz/Österreich
 • Stafylidou, Georgia(2005): “Fachbezogener Fremdsprachenunterricht Deutsch an den griechischen Fachhochschulen- Studiengang Tourismus”. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, 01.08 – 08.08.2005 in Graz/Österreich
 • Σταφυλίδου Γεωργία (2001): “Οι προθέσεις της νέας ελληνικής στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Ενδεικτικές προτάσεις για γερμανόφωνους μαθητές”. Πρακτικά 4ου Διεθνές Συνεδρίου (28.06 – 01.07. 2001) Θέμα: “Διαπολιτισμική εκπαίδευση – Ελληνικά ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα”. Τομ.Ι. 195-211, Παν/μιο Πατρών. 2002 (έτος έκδοσης)
 • Σταφυλίδου Γεωργία (2001): “Η ενσωμάτωση της πρόθεσης στην ελληνική και την γερμανική γλώσσα”, στο: Κοτζιά Ελισάβετ & Ευθυμίου Ελένη. Γενετική γραμματική και συγκριτική ανάλυση, 273-304, εκδ. Καστανιώτη
 • Σταφυλίδου Γεωργία (1999): “Η δημιουργία νέων ρημάτων με τη χρησιμοποίηση προθημάτων. Σχετικές προτάσεις για γερμανόφωνους μαθητές”. Πρακτικά 2ου Διεθνές Συνεδρίου (25.06 – 27.061999). Θέμα: Η Ελληνική ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα. Μία διαπολιτισμική Προσέγγιση”, τομ.Ι. 134-154, Παν/μιο Πατρών. 2000 (έτος έκδοσης)
 • Χριστοφίδου, Αναστασία & Σταφυλίδου Γεωργία (1997): “Το φαινόμενο των πολυλεκτικών συνθέτων της ελληνικής. Προτάσεις για τη λεξικογραφική περιγραφή τους”. Γλώσσα, τεύχος 41, 58-75
 • Stafylidou, Georgia, Riedel Reinhold (1980): “ Thrazier im Musterland”. In: Kursbuch 62, Vielvölkerstaat Bundesrepublick, 100-108, Rotbuch Verlag

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

 • Fries, Norbert (2001): Προστακτική στη Γερμανική και Ελληνική Γλώσσα”. Στο: Κοτζιά Ελισάβετ & Ευθυμίου Ελένη. Γενετική γραμματική και συγκριτική ανάλυση,  εκδ. Καστανιώτη
 • Ρούγκε, Βόλφγκανγκ(1983): Η επανάσταση του 1918 στη Γερμανία, εκδ. Σύγχρονη Εποχή (1991)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Stafylidou- Alataki, Georgia (2001): Deutsch IV. für den Studiengang Touristik

Stafylidou – Alataki,  Georgia (2002): Deutsch V. für den Studiengang Touristik

Σταφυλίδου Γεωργία (2011): Παραδόσεις e-class για το Μάθημα:  “Πολυγλωσσικό Περιβάλλον και Διγλωσσία” του  Ζ’ εξαμήνου του Τμήματος  Λογοθεραπείας

Σταφυλίδου Γεωργία (2014): Εργαστηριακές Ασκήσεις του μαθήματος “Γλωσσική Ανάπτυξη”  Β” εξαμήνου του Τμήματος  Λογοθεραπείας

Σταφυλίδου Γεωργία (2016): Παραδόσεις e-class για το Μάθημα:  “Ψυχολογία της Γλώσσας και Νευρογλωσσολογία” του  Ε’ εξαμήνου του Τμήματος  Λογοθεραπείας

Σταφυλίδου Γεωργία (2016): Εργαστηριακές Ασκήσεις του μαθήματος “Ψυχολογία της Γλώσσας και Νευρογλωσσολογία” του  Ε’ εξαμήνου του Τμήματος  Λογοθεραπείας

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο, Τμήμα Γερμανικής γλώσσας και Λογοτεχνίας:

“ Αποτύπωση της σημερινής κατάστασης ως προς την πιστοποίηση της Γνώσης της Γερμανικής Γλώσσας στην Ευρωπαϊκή Ένωση”

Συντονίστρια του προγράμματος ERASMUS του τμήματος Λογοθεραπεία