Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών/τριων ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ στον ΕΥΔΟΞΟ θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 10 Μαΐου 2024.